Islamitische psychologie

Vanaf 10 juni tot 15 september zijn wij gesloten.

Islamitische psychologie

Qur'aan & Sunnah

Leer je psyche beter begrijpen via inzichten die islam ons aanbiedt vanuit de Qur'aan en Sunnah.

Pijn, verdriet, woede: 

Jij bent gehoorzaam aan Allaah aza wa jal, jij doet de Fard-gebeden, Ramadan, liefdadigheid, enzovoort. Maar ondanks jouw mooie inzet, blijf je depressief, vol verdriet, pijn of woede.

Leer hoe je dit destructieve patroon kan doorbreken binnen de veilige richtlijnen van al-islam.

Vijf leugens over de vrouw ontmaskert: 

Er gaat geen dag voorbij of men heeft het op de moslima's gemunt: media, films, journaal, zelfs in de scholen!

In deze video worden de vijf grootste leugens ontmaskert en krijgt u meteen meer inzicht en objectieve waarheid vanuit de kracht van islam.

Dochter in nood: 

Er is niets zo mooi als de moeder-dochter-relatie. Maar wat als het misgaat, wat als de moeder mentaal niet oké is, als zij een narcistische persoonlijkheid heeft, die veel zaken rondom haar vernietigt?

Ik krijg hem maar niet uit mijn hart:

Een gebroken huwelijk of relatie. Je blijft dag en nacht aan hem denken: wat doet hij, met wie is hij, komt het ooit nog goed?

Je ziel die continu huilt:

Je voelt je niet echt gelukkig, eerder is er een continue pijn in je hart. Is het je ziel die huilt?

Nood aan stilte ...

In deze wereld, waar werkelijk niemand nog een plek vindt waar geen lawaai is of muziek speelt, heeft men grote nood aan stilte.

Hoe en waar kan de gelovige stilte vinden, en dat stilte je psyche kracht geeft.

Ik voel me gemanipuleerd:

Hoe erg is het om te verkeren in een huwelijksrelatie met iemand die je continu manipuleert! Op den duur begin je te twijfelen aan jezelf en wordt je onzeker, misschien wel depressief.

Wat zijn de oorzaken waarom iemand je chronisch manipuleert en maar niet van ophouden weet?

Chronische eenzaamheid: 

Iedereen kan zich wel eens eenzaam voelen: na een verhuis naar een vreemde stad of land, na een scheiding, na een bekering enzovoort. Maar wat als je gevoel van eenzaamheid chronisch wordt en maar niet weggaat. Zelfs midden van mensen en vrienden voel jij je eenzaam. Leer de oorzaken en gevolgen kennen van chronische eenzaamheid.

Chronisch moe: 

Wat een benarde toestand om in te verkeren: moeheid die maar niet overgaat. Je gezin, werk en vriendschappen lijden eronder, misschien zelfs je geloof.

Wat is de oorzaak van deze chronische vermoeidheid, en wat kan je eraan doen?

Gehuwd met een narcist:

Je zult het maar meemaken dat je verstrikt zit in een huwelijk met een narcistische man. Jezelf en je kinderen lijden eronder, en niemand begrijpt of gelooft je.

Is hij verkeerd of ben ik gek?

Soms ben je gewoon de weg kwijt en zie je het verschil niet meer tussen wat goed is en wat verkeerd is. Je bent gehuwd of in contact met een man die ervoor zorgt dat jij je slecht begint te voelen, dat jij extreem afhankelijk wordt van hem, en dat jij hem gehoorzaamt ook al vraagt hij je haram.

Is geluk op aarde mogelijk?

Vaak hoor je sprekers zeggen dat geluk op aarde een illusie is en enkel kan bereikt worden in het Paradijs. Maar klopt dit wel? Kom te weten wat de Qur'aan en Sunnah zeggen over dit belangrijke onderwerp, via de Grote Geleerden.

Meer tijd voor de Deen:

Je vindt bijna niemand meer die niet opgeslorpt wordt door de hectische drukte van deze tijd. Met alle gevolgen vandien: islam wordt eventjes opzij gezet, vergeten, ... en niet meer gepraktiseerd. HOE weer tijd krijgen voor de Deen.

Ik ben bang om verlaten te worden:

Er is niets zo verschrikkelijk pijnlijk als verlaten te worden. Maar bij sommige is de angst om verlaten te worden zo erg dat het een destructieve invloed heeft op relaties.

Krijg meer inzicht in verlatingsangst en bindingsangst.


Weetjes van wijsheid voor elke moslim

Een vriendin heeft verdriet:

Umar ibnul-Khattab (radialahu anhu) zei: ❝Ik zal tegen Rasullalah ﷺ iets zeggen dat hem zal doen lachen. ❞ (Overgeleverd door Imam Muslim.)Ibnu Hajar (rahimahu'Allâh) gaf uitleg over deze overlevering: ❝Hierin is een bewijs dat het wordt aanbevolen wanneer je iemand ziet die verdrietig of bezorgd is om tegen hem te praten en hetgeen te zeggen wat hem gelukkig maakt en hem doet ontspannen.❞ (Fathul-Barri V.9 P.292)

Een te dikke buik:

Ibn Rajab (rahimahu'Allâh) zei: ❝Sommige geleerden zeiden: als je een grote maag hebt, moet je jezelf als gehandicapt beschouwen totdat je slank wordt.❞ (Al-Jami , p.519) Salamah bin Sa'id (rahimahu'Allâh) zei: ❝Een persoon wordt bekritiseerd vanwege zijn grote buik, net zoals hij wordt bekritiseerd vanwege zijn zonden.❞ (Al-Jami , p.519)

Elk huis zijn leed en vreugde:

❝Elke vreugde wordt begeleid door een leed en niet één huis is gevuld met vreugde zonder dat het ook gevuld is met leed.❞ (In Al-I'tibar en gezegd door de nobele metgezel Abdullah ibn Mas'ûd radialahu anhu)

Geen haat:

Hatim al asam رحمه الله : ❝Vier zaken zorgen ervoor dat wrok & haat tussen broeders en zusters verdwijnt: ‎- fysieke wederzijdse hulp‎- zoetheid in spraak- elkaar oprecht troosten (in moeilijke tijden/momenten)‎- smeekbeden verrichten voor de desbetreffende in zijn afwezigheid.❞ ‎الصداقة والصديق 364

Puberteit:

❝Jongens die de puberteit hebben bereikt mogen niet meer slapen in hetzelfde bed als die van hun moeders of zussen.❞ (Al ladjana - fatawa al mar'a 1999/232)

Vrouwvriendelijkheid:

Shaykh al-Albani (rahimahi'Allahi) zei: ❝De zachtaardigste mensen tegenover hun vrouwen zijn de mensen van de Sunnah. En een goed gedrag bezitten met je vrouw is van de Sunnah.❞ (Mutafarriqat lil Albani n° 282)

Ouders: op een dag zult u in hun positie zijn:

❝Er zal een tijd komen dat je een ouder zult worden, net zoals zij (jouw) ouders waren, en je zult oud worden in het bijzijn van je kinderen - als Allah dat voor jou heeft voorbestemd - net zoals jou ouders oud werden in jouw bijzijn. Evenzo hebt u uw kinderen nodig om plichtsgetrouw jegens u te zijn, net zoals uw ouders het nodig hadden dat u plichtsgetrouw jegens hen was.Dus als u plichtsgetrouw was tegenover uw ouders, zult u zich verheugen met een overvloedige beloning, en de terugbetaling zal op dezelfde manier plaatsvinden (tussen u en uw eigen kinderen).❞ (The Innate Rights According To Islamic Laws p.18 - Shaykh Muhammad al-Uthaymeen)

Zelfonderzoek:

Imām ‎Ibn al-Jawzī (رحمه الله) zei: ❝Kijk naar de situatie waarin je verkeert; als het geschikt is voor de dood en het graf, ga er dan mee verder.En als het voor beide situaties niet geschikt is, toon dan berouw aan Allah, Verheven is Hij, en keer terug naar wat wel geschikt is!❞‎ (Bustān al-Wā'iẓīn | 193)

Onfatsoenlijke bemoeienis:

Dwing mensen niet om te liegen door jouw vele vragen over hun persoonlijke leven. Onze salaf hadden al een hekel aan vragen als: "Waar kom je vandaan?" en "Waar ga je naartoe?" Dit werd beschouwd als onfatsoenlijke bemoeienis in het leven van de ander. Wellicht komt hij van een plek waarvan hij niet wilt dat jij dat weet, of wellicht gaat hij ergens naartoe waarvan hij niet wilt dat jij dat weet.Laat staan vragen die nog persoonlijker zijn.Respecteer dat en vraag niet door. Anders zullen mensen jou gaan vermijden en dit heb je dan enkel te danken aan jezelf.

Anasheed, muziek en gedichten:

Shaykh ul-Islâm ibn Taymiyyah (rahimahu'Allâh) zei: ❝Wie toeneemt in het luisteren naar gedichten (of muziek) om zijn hart te verbeteren, zijn verlangen om naar de koran te luisteren zal afnemen tot het punt waarop hij het zal haten.❞ (Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim v.1 p.542)Ibn Al-Qayyim (rahimahu'Allâh) zei: ❝Er zijn twee liefden die niet naast elkaar kunnen bestaan in hetzelfde hart, de liefde voor de Qur'aan en de liefde voor muziek, in feite zal de één de ander wegjagen.❞ (Ighâthat al-Lahfan min ash-shaytan massâ'id) 

 Anno 2024 zien we dat Anasheed kleine kinderen heeft gemanipuleerd, tot een niveau dat ze ergernis voelen bij de Koran, en niets meer anders kunnen opnemen dan Anasheed.

Zeur niet over de regen:

Een engel daalt met elke regendruppel. ❝Men dient te geloven dat met elke regendruppel er een engel is die hiermee neerdaalt tot hij geplaatst wordt waar Allah, de Almachtige en Majesteitelijke, dit beveelt.❞ [1] [1] Dit wordt overgeleverd als de uitspraak van al-Hakam ibn 'Utaibah (een taabi'ee die in 115H stierf), overgeleverd door at-Tabarie in zijn Tafsir (14/19), met een sahih isnaad. Het is ook vermeld als de uitspraak van al-Hasan al-Basree (d.110H) door Abush-Shaikh in al-'Azamah (No.761), met een hasan isnaad. (Kitab Sharh us Sunnah, Imaam al-Barbaharee).

Verwaarlozen van het gebed:

Imaam As-Sa'idi (rahimahu'Allâh) zei: ❝Luiheid tegenover het gebed is een teken dat het hart niet verlangt naar Allah.❞ (Taysir Ul-Kariem pg. 211).

Imam Ibn Taymiyyah رحمه الله zei: ❝Als moslims wisten dat het uitstellen van het gebed buiten zijn tijd hetzelfde is als het vasten van de Ramadan in een andere maand, dan zouden ze zeker op zijn rechtmatige tijd hebben gebeden.❞‎ Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyah (5/230)

Het bewaken van de tong:

Ibn Hibaan (rahimahu'Allah) schreef: ❝Het is verplicht voor een intellectueel iemand om zijn oren twee keer zoveel te gebruiken in plaats van zijn tong, en te beseffen dat hij twee oren en slechts één mond heeft gekregen, zodat hij meer zal luisteren dan dat hij spreekt.❞ ("Rawdah Al-Uqala", 1/45)

Zwakte:

Sufyān Ath-Thawrī رحمه الله werd gevraagd met betrekking tot de ayah:{en de mensheid is zwak geschapen}. Wat is zijn zwakte? Hij zei: ❝Een vrouw loopt langs een man, en hij kan zich er niet van weerhouden naar haar te kijken, ook al schiet hij er niets mee op.Wat is er zwakker dan dit?!❞ (Hilyatul Awliya: 7/68)

❝Sommige mensen bezitten bescheidenheid in hun kleding, maar arrogantie in hun harten. ❞ Ḥasan al-Baṣrī ﺭﺣﻤﻪﺍﻟﻠﻪAttawada Wal Khumool (pg.90) 

Dit neemt niet weg dat islamitische kledingsvoorschriften voor zowel mannen als vrouwen verplicht blijven. Zich niet juist kleden onder het mom van: "beter een goed mens zijn zonder hijab/baard/qamis, dan een slecht mens met X Y Z" zijn excuses en denkwijzes die op de Dag des Oordeels geen enkele waarde hebben. Daarbovenop is zichzelf niet conform bedekken, een openbare zonde, en de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) waarschuwde hierover, het is overgeleverd in de Sahîhayn van de hadîth van Abû Hurayrah dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: ❝Mijn hele ummah zal worden vergeven behalve degenen die hun zonden blootleggen.❞ (Sahih al-Bukhari 6069)

Gehoorzaam je man in zaken van het geloof:

Shaykh al-Albānī (rahimahu'Allâh) zei:❝Als een vrouw haar man niet gehoorzaamt, dan ongehoorzaamt ze Allâh en Zijn boodschapper.❞ (As-Silsilatul-Hudā wan-Nūr, 3/787). We spreken hier (vanzelfsprekend) over vereisten die niet indruisen tegen het geloof!

Astaghfirullah:

Als je "Astaghfirullah" zegt, wat vraag je dan in realiteit? Shaykh Muhammad bin Saalih al-'Uthaymeen zegt: ❝Als je Astaghfirullah zegt, vraag je Allah om twee dingen: 

1. Om de zonde te bedekken/verbergen 

2. Om de zonde over het hoofd te zien en je er niet voor te straffen.❞ (Al-Fatawaa: 16-8 7)

Het is daarom ook zo uiterst belangrijk om je zonden niet te openbaren. ❝Ieder lid van mijn natie zal vergeven worden, behalve degenen die hun zondes openbaar maken. Een voorbeeld hiervan is dat van een man die 's nachts een zonde pleegt die Allah voor hem heeft bedekt, maar de volgende ochtend gaat en zegt (tegen de mensen): "Ik heb vannacht die en die zonde gepleegd", terwijl Allah het voor hem had bedekt. Gedurende de nacht had Allah het verborgen, maar in de ochtend verbrak hij de bedekking waar Allah hem Zelf van heeft voorzien.❞ (al-Boekhaarie en Moeslim)

Ibn Abbas zei: ❝Alles is voorbestemd, zelfs als je je hand op je wang zet.❞ (Al Bukhari - Khalq Af'âl al-'Ibâd pg. 26). 

Alles gebeurt met de wil van Allah soebehana wa tala en achter elke gebeurtenis ligt een wijsheid. Ookal kan ons verstand het soms niet altijd bevatten."Maar als Allah alles al heeft voorbestemd, waarom worden mensen dan bestraft voor een zaak dat is voorgeschreven? Dat is toch oneerlijk? Niet iedereen krijgt een gelijke kans!" Dit hoor je wel eens, misschien herken je jezelf daar ook in.Een aantal punten die hierbij komen kijken:

1. Deze gedachtengang toont aan dat vele moslims een verkeerd denkbeeld hebben over Allah soebehana wa ta'ala. Anders zou de gedachte om onrecht toe te schrijven aan Allah soebehana wa ta'ala nooit aanwezig zijn.Allah soebehana wa ta'ala is de al-'Adl de Rechtvaardige, dus hoe kan een moslim(a) in eerste instantie denken/geloven dat Hij één ieder naar de hel laat gaan terwijl de persoon hier niet verantwoordelijk voor is geweest.

2. Elk mens heeft een verstand gekregen en een vrije wil vergeleken met Engelen die geen eigen wil hebben gekregen.Wij hebben dus de mogelijkheid gekregen om te gehoorzamen of ongehoorzamen, om te geloven of om niet te geloven, om onze begeerten te volgen of niet te volgen.

Allah soebehana wa ta'ala heeft niemand verplicht om een daad te plegen, maar hij weet wel welke beslissing je zult nemen alvorens je die hebt genomen.

Je verleden is niet gelijk aan je toekomst:

Een persoon die een slecht/verkeerd verleden heeft gehad, en haar/zijn leven uiteindelijk probeert te veranderen. Het ergste wat je in dit geval kunt doen, is om die persoon uit te lachen en te beschimpen van "hypocrisie", en zodanig te demotiveren dat hij/zij terug vervalt in haar oude "ik".

O moslim(a) die wilt veranderen van het uitgaansleven, roddelgedrag en muziek, en alle andere nalatigheid in deze tijd, wees niet geraakt door zinnen als: 

"Jij gaat een hoofddoek dragen? Jij?! Met uw verleden? Wie denk je wel niet dat je bent" 

 "Nu ga jij ineens bidden? Je bent nu ineens heilig geworden? Voel je je beter dan mij? Terwijl je dit en dit en dat hebt uitgevoerd."

Deze zinnen worden voornamelijk uitgesproken door mensen die niet willen dat je verder geraakt in je leven, omdat jij wel kunt uitstappen uit verdorvenheid terwijl zij daar nog steeds in vastzitten. 

Weet dat dit soort mensen niet om je geven, noch je vrienden zijn. Dit zijn mensen die je aandacht willen en je aanwezigheid, en je medewerking wanneer zij hun zondes plegen. Ze willen jou als kompaan tijdens het uitvoeren van zonden zodat ze zich niet alleen voelen, en zichzelf kunnen "excuseren" met het argument:

"Kijk, hij/zij doet het ook, ik niet alleen, iedereen doet het!" 

Een echte vriend(in) is iemand die het beste wilt voor jou, ookal zit ze zelf diep in de put. Die voor jou het Paradijs wenst, ookal vreest ze voor zichzelf de Hel. 

"Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst."

Deze hadith staat overgeleverd in Bukharie en Muslim en is ook opgenomen in de 40 hadith Nawawi. De hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Islamitische mannelijkheid:

De blik neerslaan en een verfijnd karakter hebben, zijn fundamentele aspecten van islamitische mannelijkheid. Een vulgaire man die van immoraliteit houdt en zijn ogen ongecontroleerd laat begeren, is geen echte man. 

❝Als iemand wiens religie en karakter je tevreden stelt, naar je toe komt, trouw (uw dochter) dan met hem.❞ (Tirmidhi 1085) 

Merk op dat vroomheid en een verfijnd karakter het belangrijkste criterium zijn voor een man die het waard is om te trouwen. Dit maakt een verfijnd karakter tot een fundamenteel onderdeel van mannelijkheid.❝ 

Zeg (O Mohammed) de gelovigen mannen hun blikken neer te slaan en dat zij hun passie beheersen. Dat is zuiverder voor hen. Waarlijk Allah is zich welbewust over wat zij doen.❞ (Qur'aan 24:30)

Blijf vriendelijk:

De moeder der gelovigen Aaishah (radialahu anha) zei dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: ❝Wanneer Allah het goede wenst voor de mensen van een gezin, dan laat Hij vriendelijkheid onder hen binnentreden.❞ (Musnad van Imaam Ahmad (6/71) en beoordeeld als "Saheeh" door Shaikh al-Albaanee in al-Saheehah (1219)

Behoud Allâh's tevredenheid en niet die van de mens:

❝En weet dat velen vernietigd werden vanwege de angst die zij hadden voor mensen hun kritiek, en de liefde voor hun prijzingen.❞ Imam Ibn Qudāmah ﺭﺣﻤﻪﺍﻟﻠﻪ(Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin)

Het geheim tot oprechtheid:

❝Wees altijd achterdochtig tegenover uw intentie.❞ Muhaddith Al Asr Shaykh Yunus Jaunpuri (rahimahu'Allâh)Ibn al-Qayyim Rahimahullāh zei: ❝Er is niets dat de daden meer bederft dan (door);

• Versteld te staan van jezelf

• Opkijken naar jezelf❞

De opvoeding van kinderen:

Sommige geleerden zeiden: ❝Het is onze plicht om onze kinderen en onszelf te onderwijzen over de religie, over het goede en alles wat essentieel is voor een goede opvoeding.❞ (Tafsîr El-Qortobi » (18/195-196)

Het wordt aanbevolen om de kinderen te leren vasten. Om ze bijvoorbeeld te laten vasten tot dhuhr of 'asr, zodat ze eraan kunnen wennen. Er is overgeleverd dat een groep onder de metgezellen dit deed. 

Kinderen afremmen/demotiveren om mee te doen terwijl ze vollop prikkels en motivatie hebben om te vasten, dit onder het mom van "je bent nog te jong, speel verder", is een fout bij vele ouders. 

Prikkels doorknippen van kinderen op jonge leeftijd, zoals meegaan naar de moskee met papa, mee willen vasten, mee willen .. heeft desastreuze gevolgen, en één daarvan is dat ze er later niet meer in geïnteresseerd zijn maar alles met tegenzin uitvoeren of omwille van de "traditie". 

❝Het kind leert wat men hem geeft en hij vergeet niet, want zijn hart is zoals een pure edelsteen. Graveer in zijn hart wat je wilt, hij zal het zich herinneren.Het geest van het kind is leeg, klaar om alles te accepteren, zoals ze zeggen: 

« Graveren in de jeugd is als graveren in een steen ».❞ 

(Sheikha Umm 'Abdillah Al-wadi'iyya - Nasihati li nisa p.54-64 - quote van Shayka umm Abdillah)


❝Hou altijd in je gedachten dat Allâh wilt dat je altijd gelukkig bent, verre van het verdriet.❞ - Shaykh Saalih Ibn 'UthaimeenSharh Bulugh al-Maram (v. 3, pp. 532-533

- Teksten zijn vertaald door Het Pad der Wijsheid (moge Allaah hen hiervoor rijkelijk belonen!).