Vrouwelijke Salaf

Vrouwelijke Salaf & Vrouwenrechten


Goed zijn voor vrouwen en dochters

Allaah (تعالى) zegt als beschrijving over de dienaren van de Barmhartige:

"En degenen die zeggen: Onze Heer, schenk ons van onze vrouwen en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de Muttaqūn (vromen)." [Al-Furqān (25):74]

Hij (تعالى) heeft gezegd:

"Degene die door zijn dochters met iets beproefd wordt en vervolgens goed is jegens hen, dan zal dit een bescherming voor hem zijn tegen het hellevuur." [al-Bukhārī & Muslim].


De vrouw mag haar man zijn recht (op geslachtsgemeenschap) weigeren wanneer hij haar rechten niet vervult en zijn plichten niet nakomt

Door Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn - 31 december 2019

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei het volgende bij de uitleg van de volgende overlevering:

Op gezag van Abū Hurayra (رضي الله عنه) dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei:

"Wanneer een man zijn vrouw uitnodigt naar zijn bed (voor geslachtsgemeenschap) en zij weigert, waarna hij boos op haar gaat slapen, dan zullen de engelen haar vervloeken totdat zij in de ochtend opstaat."[1]

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei: Deze overlevering bevat een bewijs over het enorme recht dat een echtgenoot over zijn echtgenote heeft. Maar dit heeft betrekking op de echtgenoot die de rechten van zijn echtgenote vervult (en zijn plichten nakomt). Echter, wanneer hij haar slecht behandelt en hij haar rechten niet vervult, dan heeft zij het recht op vergelding en hoeft zij hem niet zijn volledige recht te geven. Vanwege de uitspraak van Allah (تعالى):

"Wie vervolgens tegen jullie overtreedt, overtreed dan net zo tegen hem als hij tegen jullie overtreedt." [Al-Baqara (2):194]

En vanwege de uitspraak van Allah (تعالى):

"En als jullie straffen, straf dan met het gelijke waarmee jullie zijn gestraft." [An-Naḥl (16):126]

Maar wanneer de echtgenoot rechtschapen is, haar rechten vervult en zij zijn recht weigert, dan is dit haar bestraffing (d.w.z. de vloek van de engelen) wanneer zij weigert naar zijn bed te komen wanneer hij haar roept.

Kortom, de woorden in deze overlevering zijn algemeen. Zij zijn gebonden aan dat hij haar rechten vervult. Wanneer hij echter haar rechten niet vervult, dan mag zij wraak nemen op hem door hem zijn recht te weigeren zoals hij ook haar recht weigerde.

Uitgever: Dār al-Waṭan lil-Nashr, Riyadh Saoedi-Arabië. Druk 2005. Bron: Sharḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn Deel 3, blz. 142. Uitgever: Dār al-Waṭan lil-Nashr, Riyadh Saoedi-Arabië. Druk 2005.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nr. 3237 en Ṣaḥīḥ Muslim nr. 1436.


Mannen die hun vrouwen uitbuiten en hen opzadelen met schulden

Door Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl as-Shaykh - 29 juli 2020

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz Āl as-Shaykh zei het volgende bij het benoemen van voorbeelden van onrecht die sommige mannen plegen tegenover hun vrouwen:

…Het uitbuiten van haar zwakte door haar te misleiden om vele langdurige leningen af te sluiten op haar naam. Of men opent stichtingen op haar naam en dergelijke. Hierdoor verdrinkt zij in de schulden. En wanneer zij na een tijdje haar rekeningen raadpleegt, ziet zij dat de balansen nul zijn. Hij misleidt haar onder het mom van een gedeeld leven, vooruitgang, etc. Zelfs dat hij haar alleen datgene laat uitgeven wat in overeenstemming is met zijn onrecht, transgressie en begeerten. Vervolgens verlaat hij haar door haar te scheiden of vlucht hij weg van haar terwijl alle zaken op haar naam staan en zij zich in een onrustige toestand bevindt. Deze verachtelijke persoon die Allah niet vreest nodigt haar uit om vele leningen op zich te nemen waardoor al haar geld en haar salaris naar haar schulden gaan om die loze leningen af te lossen waar zij voor opdraait. Dit ter profijt van haar gemene echtgenoot. Dit allen is tegenstrijdig met de waarheid en het treedt buiten de weg van Allah.

Bron: https://mufti.af.org.sa/node/1768 
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

Aboe Hoerairah [رضي الله عنه] vertelde dat de Profeet [صلى الله عليه و سلم] zei: "De besten onder jullie zijn degenen die het beste voor hun vrouwen zijn, en ik ben het beste voor mijn vrouwen." [Sunan Ibn Majah | Hasan, Boek 9, Hadith 2053]

De man die zijn verantwoordelijkheden ontwijkt en deze overlaat aan zijn vrouw

Door Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī - 27 juli 2020

Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī[1] zei het volgende over bepaalde mannen die alleen hun rechten opeisen maar de rechten van hun vrouw vergeten

Type man nummer 16: De man die zijn verantwoordelijkheden ontwijkt en deze overlaat aan zijn vrouw.

Waarop zij dan degene is die de huiselijke zaken regelt, degene is die de verantwoordelijkheid draagt voor haar dochters en zonen op school en degene is die naar plekken gaat waar zij behoeftig aan is. Ik zeg niet: De plek waar zij naar verlangt om heen te gaan. Er is een verschil tussen waar zij naar verlangt om heen te gaan en wat noodzakelijk is.

Hij brengt haar bijvoorbeeld niet naar het ziekenhuis, of naar haar familie, of om huisbenodigdheden aan te schaffen. Hij laat alles aan haar over. Zij mag gaan met wie zij wil en hoe zij wil.

M.a.w. de man wil zich niet binden aan de verantwoordelijkheden van het huis. Zodat hij tijd heeft voor zijn lusten en begeerten en niet gevraagd wordt over wat hij doet. Alsof hij zegt: "Ik heb je de vrijheid gegeven. Maak mij niet overstuur door te zeggen: Haal voor mij dit, haal voor mij dat. En vraag mij niet waar ik was of waarom ik te laat ben."

Zijn strategie is om zijn vrouw zonder hem naar buiten te laten gaan voor haar behoeften en niet-noodzakelijkheden. Zij ontmoet dan mannen op de marktplaatsen, winkels, ziekenhuizen, scholen en taxi`s. Hij stelt zijn vrouw bloot aan misstappen en de listen van de duivels, aan de degenen die geen manieren hebben en haar zwakke toestand misbruiken. Waardoor zij een gemakkelijk prooi voor de verachtelijke (mannen) wordt. Wij zoeken toevlucht bij Allah!

En de reden voor de voorgenoemde situatie, is de man die zijn lusten achternaloopt zonder maar een greintje om zijn gezin te geven. En op hetzelfde moment wordt deze echtgenote door andere vrouwen gefeliciteerd met haar echtgenoot die haar zogenaamd haar vrijheid heeft gegeven. Zij weten niet dat deze arme vrouw verwikkeld is met een geest die zichzelf echtgenoot noemt.

Bron: https://www.islamancient.com/ رسالة-إلى-الأزواج-فقط/ 
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Student van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān (moge Allah hen beiden beschermen).

Wanneer ze een dochter is, opent ze de deuren van Al-Jannah voor haar vader. Wanneer ze een echtgenote is, maakt ze de helft van de Deen van haar man compleet. Wanneer ze een moeder is, ligt Al-Jannah onder haar voeten. Als iedereen wist wat de echte waarde van een vrouw is in de Islam, zouden zelfs mannen vrouwen willen zijn. [Sheikh Akram Anadawi]

Een streng advies voor de mannen die hun volledige rechten eisen van hun vrouw maar andersom nalatig zijn!

Door Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn - 27 mei 2020

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn zei het volgende:

…Bijvoorbeeld de echtgenoot die wil dat zijn echtgenote hem zijn volledige rechten geeft. Hij accepteert geen nalatigheid met betrekking tot zijn rechten, maar wanneer het haar rechten betreft dan is hij nalatig en geeft haar niet wat haar toekomt.

En hoeveel vrouwen klagen wel niet over deze type echtgenoten (en wij zoeken toevlucht bij Allah). Zodanig dat bij veel vrouwen de echtgenoot eist dat hij zijn volledige rechten krijgt terwijl hij nalatig is in haar volledige rechten. Sterker nog, het kan zijn dat hij de meeste rechten van haar zoals onderhoud, goede omgang en dergelijke verwaarloost.

En het vreemde beste broeders, is dat dit veel voorkomt bij praktiserende mensen. Zelfs dat sommige vrouwen zeggen: "Ik heb deze echtgenoot slechts verkozen vanwege zijn reputatie en het praktiseren om vervolgens het omgekeerde te ondervinden." Hij is dan erger dan de zondaren met betrekking tot zijn echtgenote. Wat moet ik (over hen) zeggen? Zij wiens uiterlijk ogenschijnlijk het praktiseren is. Denken zij dat het praktiseren slechts het aanbidden van Allah is en dat zij de rechten van de mensen kunnen verwaarlozen?

Het onderdrukken van de mensen weegt zwaarder dan het onderdrukken van jezelf met betrekking tot het recht van Allah. Want wanneer een persoon zichzelf onderdrukt met betrekking tot het recht van Allah, dan valt hij onder de Wil van Allah zolang het geen afgoderij betreft. Als Allah wil dan kan Hij hem vergeven of bestraffen. Maar het recht van andere mensen valt niet onder de Wil van Allah en dient volledig vereffend te worden. Vandaar dat de Profeet ﷺ zei: "Weten jullie wie de muflis (failliet) is?" Zij (de metgezellen) zeiden: "Bij ons is de muflis degene die geen dirham of bezit heeft." Hij zei: "Waarlijk, de muflis in mijn umma is degene die op de dag der opstanding komt met bergen aan goede daden. Hij zal komen terwijl hij die en die onrecht heeft aangedaan, die en die beledigd heeft, die en die geslagen heeft en die en die zijn geld heeft ontnomen. Ieder van hen zal van zijn goede daden nemen en wanneer deze opraken voordat de rekeningen vereffend zijn, dan zal er wat van hun zonden worden genomen en op hem geworpen worden. Vervolgens wordt hij in het Hellevuur geworpen."[1]

Mijn advies aan degenen (praktiserend of niet) die de rechten van hun echtgenoten verwaarlozen is om Allah (عَزّ وجَلّ) te vrezen.

Bron: Uitleg van Surū al-Muṭṭaffifīn 2:39-5:32. 
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Overgeleverd door Muslim nr. 2581.


Ik wil trouwen maar mijn ouders verbieden mij en willen dat ik eerst mijn studie afrond?

Door Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān - 9 juni 2020

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Ik ben een jongeman van 20 jaar en wil graag trouwen. Maar mijn vader wil dat ik (eerst) ga studeren aan de universiteit en mijn studie afrondt. En ik zal niet in staat zijn om te trouwen wanneer ik begin met mijn studie aan de universiteit. Ik heb tegen mijn vader gezegd dat ik voor mezelf vrees, maar ondanks dit verbiedt hij mij (om te trouwen). Wat is uw advies voor mij en hem?

Antwoord:

Wanneer je in staat bent om te trouwen doe dat dan. Ook al is je vader hier niet tevreden mee. Het studeren weerhoudt een persoon er niet van om te trouwen. Studeer en trouw.

Maar probeer als eerst je vader te overtuigen. Als hij dan alsnog weigert en je in staat bent om met je eigen geld te trouwen, trouw dan.

Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl


Het zwanger raken uitstellen voor een bepaalde periode is toegestaan wanneer dat nodig is

Door Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn - 2 januari 2020

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd

Is het voor de jonge echtgenote toegestaan om het zwanger raken uit te stellen totdat zij klaar is met haar studie (aan de universiteit)?

Antwoord:

Het uitstellen van het zwanger raken is een recht van haarzelf alsook haar man. Wanneer zei beiden overeenkomen (om niet zwanger te raken) voor een bepaalde periode en vanwege een bepaald doel, dan is hier niets mis mee.

Want de metgezellen (رضي الله عنهم) waren gewoon ten tijde van de profeet ﷺ om al-ʿazl (coïtus interruptus)[1] te verrichten bij hun vrouwen. Zoals dit voorkomt in de overlevering van Jābir:

"Wij waren gewoon om al-`azl te verrichten terwijl de Qorʾān werd geopenbaard (ten tijde van de Profeet)."

En al-ʿazl is een middel om het zwanger raken uit te stellen. Want de echtgenoot trekt zijn geslachtsdeel voor het ejaculeren terug zodat dit (het ejaculeren) buiten haar (vagina) plaatsvindt waarop het zwangerschap wordt tegen gehouden.

Hoe dan ook, wanneer zij het hier samen over eens zijn om het zwanger raken voor een bepaalde periode en vanwege een bepaald doel uit te stellen, dan is hier niets mis mee. Met als bewijsvoering de overlevering van Jābirdie wij zojuist vermeld hebben.

Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Coïtus interruptus (een manier van anticonceptie waarbij de man gedurende de geslachtsgemeenschap zijn geslachtsdeel uit de vagina haalt net voor zijn orgasme zodat de ejaculatie buiten de vagina plaatsvindt).


Ik ben een zuster en studeer aan de Universiteit

Door Shaykh Muḥammed b. ʿUmar Bāzmūl - 8 september 2019

Shaykh Muḥammed b. ʿUmar Bāzmūl werd het volgende gevraagd:

Een zuster studeert aan een gemengde universiteit. Zij houdt zich vast aan de islamitisch vastgestelde ḥijāb en mengt niet met mannen zo ver zij daartoe in staat is. Is het voor haar toegestaan om in deze gemengde plek te blijven, of is het voor haar een verplichting om het studeren te laten vanwege het gemengd studeren?

Antwoord:

Wanneer zij in staat is om vast te houden aan haar religie en ḥijāb en zij haar studie nodig heeft op deze plek om haar diploma te behalen of vanwege een specialisatie, dan is het voor haar toegestaan om door te gaan met haar studie zolang ze de voorgenoemde voorwaarden in acht neemt. Moge Allah haar bijstaan en haar situatie vergemakkelijken.

Wanneer zij echter niet in staat is om vast te houden aan haar ḥijāb, of zij vreest voor haar religie, dan is het voor haar niet toegestaan om haar studie voor te zetten.

En Allah weet het beter.

Bron: https://www.facebook.com/mohammadbazmool/posts/828171750634646

Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya

Publicatie: www.ahloelhadieth.nl


De Ḥajj van de vrouw zonder Maḥram?

Door Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā - 22 februari 2019

Het Permanente Comité voor (Islamitisch) onderzoek en Iftā werd de volgende vraag gesteld:

Een vrouw van middelbare leeftijd of dicht tegen ouderdom uit (de streek) Sabaʾ die bekend staat om haar rechtschapenheid wenst de Ḥajj te verrichten. Zij heeft echter geen (enkele) maḥram[1]. Er is een edele man die bekend staat om zijn rechtschapenheid en op Ḥajj gaat. Met hem zijn vrouwelijke maḥrams. Is het correct voor deze vrouw om met deze goede man en zijn vrouwen de Ḥajj te verrichten? Zij begeeft zich in het gezelschap van de vrouwen onder het toezicht van deze man. Of vervalt de verplichting van Ḥajj voor haar omdat er geen maḥram aanwezig is, ondanks dat zij het financieel wel aankan? Geef ons een oordeel, moge Allah jullie zegenen. Want er is een geschil opgetreden omtrent deze kwestie onder een aantal broeders.

Antwoord:

De vrouw die geen maḥram heeft die is niet verplicht om de Ḥajj te verrichten. Omdat een maḥram deel uitmaakt van de middelen die haar in staat stellen (om de Ḥajj te verrichten). Het in staat zijn is een voorwaarde in het verplicht stellen van de Ḥajj. Allah (تعالى) zei:

"En het is de mensen verplicht gesteld om voor Allah de Ḥajj naar het huis te verrichten, voor wie in staat is om daarnaartoe te gaan." [Āl-ʿImrān (3):97]

Het is voor haar niet toegestaan om naar de Ḥajj of een ander plaats te reizen behalve met haar echtgenoot of een maḥram. Vanwege hetgeen dat Bukhārī & Muslim hebben overgeleverd op gezag van Ibn ʿAbbās (رضي الله عنهما) die de Profeet ﷺ hoorde zeggen:

"Geen man dient alleen met een vrouw te zijn behalve in de aanwezigheid van haar maram. En de vrouw dient niet te reizen[2] behalve met een maram."

Een man stond op en zei: "O Boodschapper van Allah, mijn vrouw is vertrokken naar de Ḥajj en ik heb mij opgegeven voor die en die expeditie (veldslag)."

Hij (de Boodschapper zei:"Ga en verricht de Ḥajj met jouw vrouw."

Dit was ook de uitspraak (mening) van Al-Ḥassan, An-Nakhaʿī, Aḥmad, Isḥāq, Ibn Mundhir en de metgezellen van Ar-Raʾī. Dit is de correcte mening. Vanwege het voorgenoemde vers en de algemene overleveringen die de vrouw verbieden te reizen zonder echtgenoot of maḥram.

Mālik, As-Shāfʿī en Al-Awzāʿī hadden een andere mening. Allen hadden voorwaarden vastgesteld die geen bewijs kennen. Ibn Mundhir zei: "Zij de voorgenoemden negeerden de klaarblijkelijke betekenis van de overlevering en eenieder van hem kwam met voorwaarden waar geen bewijs voor is."

En bij Allah ligt al het succes. Moge de vrede en zegeningen op onze profeet Muḥammad, zijn familieleden en metgezellen zijn.

Voorzitter: Shaykh ʿAbdul-ʿAzīz b. Bāz
Vervangend voorzitter: ʿAbdullah b. Ghudayān
Lid: ʿAbdur-Razzāq al-ʿAfīfī
Lid: ʿAbdullah b. Munīʿ

Bron: Fatāwa al-lajna as-dāʾima lil-buḥūth al-ʿIlmiyya wal-iftāʾ, deel 11 blz. 90. Uitgever: Al-Ḥumayda drukkerij, Riyad Saoedie-Arabie. 5de druk 2006.
Vertaling: Yūsūf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Voetnoot vertaler: Iemand die tot de nabije familieleden behoort die niet gehuwd mogen worden en waarmee directe contact is toegestaan.

[2]Voetnoot vertaler: Iemand wordt als reiziger gezien bij een afstand van 80 km zoals de geleerden dit hebben aangegeven.


De verplichting voor de vrouw om kennis te vergaren

Door Abī Faraj ʿAbd ar-Raḥmān Ḥassan b. ʿAlī b. Muḥammed (Ibn al-Jawzī) - 25 juni 2023

Abī Faraj ʿAbd ar-Raḥmān Ḥassan b. ʿAlī b. Muḥammed (ook wel bekend als Ibn al-Jawzī) zei het volgende:

De vrouw is net zoals de man mukallaf[1]. Het is daarom een plicht voor haar om haar (islamitische) verplichtingen te bestuderen zodat zij deze met zekerheid kan uitvoeren[2].

Wanneer zij een vader, broer, echtgenoot of maḥram heeft die haar de voorgeschreven zaken onderwijst en haar leert hoe zij haar verplichtingen dient uit te voeren, dan is dit voldoende voor haar. Wanneer zij dit niet heeft dan dient zij (rond) te vragen en te leren. Wanneer zij kan leren van een vrouw die (deze) kennis bezit, dan leert zij van haar. En zo niet, dan leert zij van de Shuyūkh en de ouderen zonder zich af te zonderen met hen[3]. Hierbij dient zij zich alleen tot het hoognodige te beperken.

Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Voetnoot vertaler: Degene voor wie de Islamitische verplichtingen verplicht zijn.

[2] Voetnoot vertaler: De profeet ﷺ zei: "Kennis vergaren is een verplichting voor iedere moslim." (Ibn Māja nr. 224). Ook zei de profeet ﷺ: "Weerhoudt de dienaressen van Allah niet om naar de moskee te gaan." (Ṣaḥīḥ al-Jāmiʿ nr. 7456.

[3] Voetnoot vertaler: Dus zonder khalwa: Het afzonderen met het ander geslacht die niet onder de maḥārim valt.

[4] Voor uitgebreidere informatie zie ons boek: "Al-Adab as-Sharʿiyya lil-Nisāʾ fī talab al-ʿIlm".


Mag de echtgenote de scheiding vragen wanneer haar echtgenoot geen geslachtsgemeenschap heeft met haar?

Door Shaykh Aḥmad Sayr al-Mubārikī - 11 december 2019

Shaykh Aḥmad Sayr al-Mubārikī (lid van Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatāwā) werd het volgende gevraagd:

Is het voor de echtgenote toegestaan om de scheiding te vragen van haar echtgenoot wanneer hij geen geslachtsgemeenschap heeft met haar?

Antwoord:

Wanneer de echtgenote schade ondervindt omdat de echtgenoot ziek is of niet in staat is om haar behoefte in bed te vervullen, dan is het toegestaan voor haar om de scheiding te vragen om zodoende de schade (die zij ondervindt) op te heffen. En als zij geduldig wenst te blijven met hem, dan is de keus aan haar.

Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya (رحمه الله) zei: "Het is een verplichting voor de man om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn vrouw op een redelijke wijze. Dit is een van de belangrijkste rechten die zij over hem heeft. Nog belangrijker dan het voeden van haar. De verplichte geslachtsgemeenschap daar werd over gezegd dat het (op zijn minst) om de vier maanden één keer verplicht is. Volgens een andere mening zou dit naar gelang haar behoeften en zijn vermogen moeten zijn."

Naar gelang haar behoeften en het vermogen van haar echtgenoot. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyya zei: "En van de twee meningen is dit het meest correcte."

ij dient haar de scheiding te geven of anders dient zij haar zaak bij de leider te brengen zodat hij middels het rechtssysteem gedwongen wordt (om haar te scheiden).

En Allah weet het beter.

Bron: Fatāwā nūr ʿalā ad-darb nr. 492. 
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl


Degene die zijn vrouw benadert zonder voorspel?

Door Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī - 31 oktober 2019

Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī[1] zei het volgende:

Type man nummer 12[2]: Degene die zijn vrouw benadert als dier en geslachtsgemeenschap met haar heeft zonder voorspel.

Al-Ḥussayn b. ʿAlī (رضي الله عنه) zei:

"Wat onder onbeschoftheid valt is het hebben van geslachtsgemeenschap met de vrouw zonder voorspel."

En Ibn al-Qayyim (رحمه الله) zegt in (het boek) Zād al-Maʿād:

En hetgeen dat aanbevolen is voordat men geslachtsgemeenschap heeft met de vrouw is voorspel, kussen en het zuigen van de tong (d.w.z. tongzoenen). En de Boodschapper van Allah was gewoon om zijn vrouw te kussen en voorspel te verrichten.

Abū Dāwūd overleverde in zijn Sunnan dat hij (de Profeet) gewoon was ʿĀʾisha te kussen en haar tong te zuigen.

Het is ook vermeld op gezag van Jābir b. ʿAbdullah dat hij zei: "De Boodschapper van Allah heeft het afgeraden om de vrouw te benaderen zonder voorspel."

Ik (Shaykh Jamāl b. Farīḥān al-Ḥārithī) zeg:

De overlevering "…het zuigen van de tong." Die heeft Al-Albānī als zwak verklaard. En de overlevering van Jābir b. ʿAbdullah is niet authentiek.

Maar dit wil niet zeggen dat dit volgens de islamitisch wetgeving niet is toegestaan! Integendeel, dit valt onder het toegestane genot zolang er geen verbod is gekomen daarop.

Bron: https://www.islamancient.com/رسالة-إلى-الأزواج-فقط/ & zie screenshot hieronder.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1] Student van Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān (moge Allah hen beiden beschermen).

[2] Voetnoot vertaler: De volgende vertaling zal gaan over "type man nummer 8" waarin de Shaykh ingaat op mannen die de bewijzen van de Islamitische wetgeving misbruiken zonder rekening te houden met hun vrouw (Met de Wil van Allah).


Liefde "omwille van Allah"

Sheikh Mohammed Ibn Saalih al 'Uthaymeen رحمه الله zei:

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا ، وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت ، حتى لو أن بعضهم أخطأ على بعض ، أو قصر في حق بعض ، فإن هذا لا يهمهم ...

[شرح رياض الصالحين 3/263]

"Degene die omwille van Allah van elkaar houden, hun liefde wordt niet door wereldse zaken afgebroken. Hun liefde wordt alleen afgebroken door de dood. Zelfs wanneer men onderling fout is geweest tegenover elkaar, of wanneer men elkaar tekort is geschoten in elkaars rechten.

... ؛ لأنه إنما أحبه لله عز وجل
Waarlijk, dit is niet belangrijk voor hen; dit omdat hun liefde omwille van Allah is." [Riyaad as-Saliheen 3/263]


Hoe kies ik als Moslima mijn levenspartner uit?

Door Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz - 1 oktober 2019

Shaykh ʿAbd al-ʿAzīz b. Bāz werd he volgende gevraagd:

Hoe dient de gelovige gesluierde moslima haar levenspartner uit te kiezen? Wat dienen zijn eigenschappen te zijn? Verduidelijk dit voor ons, moge Allah u belonen.

Antwoord:

Zij dient een goede man uit te kiezen die erom bekend staat het goede te verrichten, zijn gebeden onderhoudt en een goede geloofsleer (ʿaqīda) heeft. Zij dient navraag te doen over hem bij de betrouwbare mensen die zij kent wanneer hij haar de hand komt vragen.

En er is niets mis mee als zij hem de hand vraagt wanneer zij hem kent als zijnde een vrome en rechtschapen persoon en zij haar walī (voogd) of iemand anders heeft ingelicht dat zij akkoord gaat met zijn verloving. Want er was een vrouw die haarzelf aanbood aan de Profeet ﷺ en hij keurde dit niet af. Maar toen hij (عليه الصلاة والسلام) haar niet wou, huwde hij haar vervolgens aan iemand anders. Zo ook `Omar (رضي الله عنه) bood zijn dochter Ḥafṣa aan Abū Bakr (Aṣ-Ṣiddīq) en ʿUthmān nadat zij haar man verloor. Vervolgens was het de Profeet die haar (uiteindelijk) huwde.

Waar het om gaat is dat er niets mis mee is wanneer de vrouw voor haarzelf een goede man uitkiest die bekend staat om zijn standvastigheid in de religie. Zij dient dit echter wel via haar walī te doen. Het is haar walī die haar huwt. Het is dus gewenst dat zij samen met haar walī overeenkomt omtrent een goede man.

En het is voor de walī niet toegestaan om haar onder dwang te laten trouwen met iemand die zij niet wil of niet goed is. Zo ook is het voor haar niet toegestaan om iemand uit te kiezen die schade en problemen zal veroorzaken tussen haarzelf en haar awliyāʾ (voogden).

Zij dient dit dus op de juiste manier te verrichten door een goede man te kiezen die geen schade of problemen zal veroorzaken voor haar awliyāʾ.

Bron: https://www.binbaz.org.sa/noor/10781 
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl


Mag de vader zijn dochter dwingen om te trouwen met iemand die zij niet wenst?

Door Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān - 14 oktober 2019

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Mag de vader zijn dochter dwingen om te trouwen?

Antwoord:

Hij bezit het recht niet om haar te dwingen hierin. Wat hij wel kan doen is het weigeren haar te huwen aan een ongeschikt persoon. Wat betreft de kwestie "het verplichten", dit is niet toegestaan. Behalve hetgeen wat vermeld wordt (in de boeken van fiqh) dat de vader de maagd wel kan dwingen. Het correcte is echter het tegenovergestelde, en dat is dat de vader noch iemand anders haar mag dwingen om met iemand te trouwen die zij niet wenst.

Wat hij wel kan doen is dit voorleggen aan haar en haar herhaaldelijk adviseren totdat zij overtuigd raakt. Het is dus een plicht dat zij (die zich onder iemands voogdij bevindt) wordt geraadpleegd en haar mening in acht wordt genomen. Omdat de Profeet ﷺ degene die zonder haar toestemming werd gehuwd het recht gaf om het huwelijk te ontbinden.Mag de vader zijn dochter dwingen om te trouwen met iemand die zij niet wenst?

Bron: Al-Muntaqāmin Fatāwa al-Fawzān deel 5, blz. 244. Uitgever: Dār al-Imām Aḥmad, Cairo Egypte. 1ste druk 2013.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

'Er mag niet worden gelogen, liegen tegen de bruid uit angst dat zij afstand neemt van het huwelijk.' Pagina 60 Volume 18, fatwa nummer: 8256 Fatwa van het Permanent Comite: Leden: Abdullah ibn Abdullah ibn qouh'oud ghadayen; Vice-voorzitter: Abdrazeq hafifi. President: Abdelaziz ibn Abdullah bin Baz.

Prachtig Advies! Wat wil een vrouw van haar man?

Door Shaykh Muḥammed b. ʿUmar Bāzmūl - 22 juli 2019

Shaykh Muḥammed b. ʿUmar Bāzmūl zei het volgende:

Kortgezegd, het voornaamste wat zij wil is zekerheid. Zij wil geen echtgenoot die haar continu in angst laat leven, zoals degene die haar continu dreigt om een andere vrouw (naast haar) te huwen. Of dat hij haar het gevoel geeft dat zijn vrienden en bijeenkomsten met hen belangrijker zijn dan het spenderen van tijd met haar. Of dat zij het gevoel krijgt dat hij haar gaat verlaten vanwege zijn aanhoudende blikken naar andere vrouwen.

Zij wil een echtgenoot die haar respecteert, haar consulteert, haar eigenwaarde niet omlaaghaalt, haar schoonheid, spraak en kookkunsten prijst en haar niet kleineert in de aanwezigheid van anderen.

Zij wil dat haar echtgenoot haar de vereiste genegenheid (en liefde) geeft na haar inspanningen in zijn huis en met zijn kinderen.

Zij wil oprechte liefde (van hem) wat haar het gevoel geeft dat zij van alle (aanwezige) vrouwen de ware is. Een liefde die haar vrouwelijkheid raakt.

Wees dus niet gierig jegens haar, o echtgenoot! Vrees Allah omtrent haar. Want waarlijk zij is één van de twee zwakkelingen waar de profeet ﷺ ons over heeft geadviseerd om zorg voor te dragen.

Bron: Zie officiële FB pagina van de Shaykh: https://www.facebook.com/689506634501159/posts/2345835395534933?s=100012430084994&sfns=mo

Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة "Deze wereld is tijdelijk genot en het beste tijdelijke genot van deze wereld is een rechtschapen vrouw." [Saheeh Moeslim (1467)]

Een vrouw die uit liefde voor haar man zegt: "Ik kan niet leven zonder jou!"

Door Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān - 13 april 2019

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān werd het volgende gevraagd:

Weledele geleerde, moge Allah u succes schenken. De vragensteller zegt:

Een vrouw die uit liefde voor haar man zegt dat zij niet kan leven zonder hem, valt dit onder liefde voor een ander dan Allah en het afhankelijk zijn van anderen dan Allah?

Antwoord:

Dit is een natuurlijke (normale) liefde. Allah (تعالى) zegt:

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"En Hij (Allah) heeft tussen jullie liefde en barmhartigheid geplaatst." [ar-Rūm (30):21]

Dit is een natuurlijke liefde en valt niet onder (de liefde van) aanbidding. Hier is dus niets mis mee!

Bron: Uit de les Ighāthat al-Lahfān vanaf 1:07:47 (09/11/1434). 
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl


Het oordeel over het terugtrekken van het mannelijke geslachtsdeel voordat ook zij haar recht heeft gekregen

Door Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn - 23 februari 2019

Imām Abī an-Najā Mūsa b. Aḥmad b. Mūsa al-Ḥajāwī zei in zijn boek Zād al-Mustaqniʿ fī Ikhtiṣār al-Muqniʿ onder het hoofdstuk de omgang met de vrouw:

"Het terugtrekken van zijn geslachtsdeel (uit haar vagina) voordat zij klaar is (gekomen)"

Shaykh Muḥammed b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) zei hierop als commentaar:

Met andere woorden dit is afgeraden. Dat een man (zijn penis) terugtrekt uit haar vagina voordat zij klaar is (gekomen). Dit volgens de overlevering (waarin de Profeet zei): "Wanneer hij zijn behoefte heeft vervuld laat hem dan niet haasten totdat zij ook haar behoefte heeft vervuld."

Wat er wordt bedoeld met het terugtrekken is dat een persoon stopt met hebben van geslachtsgemeenschap (met zijn echtgenote). Hij haalt zijn penis uit de vagina van zijn echtgenote voordat zij haar begeerten heeft vervuld. M.a.w. voordat zij een orgasme heeft. En het vervullen van begeerte is door middel van orgasme.

De auteur zegt dus hier dat het afgeraden is, maar dit is discutabel. De correcte opinie is dat het verboden is dat hij zijn geslachtsdeel eruit trekt voordat zij een orgasme heeft gehad. En dat is omdat het volledige genot haar dan ontgaat en zij daar dan van weerhouden wordt. En het kan zijn dat zij hierdoor schade oploopt omdat zij zich niet kan ontladen omdat de geslachtsgemeenschap stopt.

Wat betreft de vermeldde overlevering, die is zwak. Maar de betekenis is correct. Net zoals dat jij jouw geslachtsdeel niet eruit trekt voordat je een orgasme hebt, zo ook dien je haar (haar recht te geven en) niet te haasten.

Ibn Uthaymin: 'Alvorens de geslachtsgemeenschap, zou de man de vrouw moeten knuffelen ( dmv kussen, omhelzingen, strelingen ), zodat ze even opgewonden wordt als hij is.' (al-Liqa' ash-Shahri 47)
Ibn Uthaymin: 'Het is verboden om de geslachtsgemeenschap te stoppen voordat de vrouw een orgasme krijgt.' (ash-Sharh al-Mumti ' 12/417)

Bron: Ash-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 12 blz. 417. Uitgever: Dār Ibn Jawī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedie-Arabie. 1ste druk 2006

Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl


Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap

Vraag aan Sheikh Mohammed Saalih ibn al-'Oethaymien

Is het voor de man toegestaan om geslachtsgemeenschap te hebben met zijn zwangere vrouw?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

Het is voor een man toegestaan om – wanneer hij wil – geslachtsgemeenschap te hebben met zijn zwangere vrouw, behalve als zij er schade van ondervindt. Het is namelijk niet voor hem toegestaan om iets te doen wat haar schaadt. Als het haar niet schaadt maar wel zwaar voor haar is, dan is het beter voor hem om geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben. Op deze manier ga je op een goede wijze met haar om. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En behandelt hen op goede wijze."
(Soerat an-Nisaa': 19)

Wel is het Haraam om geslachtsgemeenschap te hebben als zij in haar menstruatie- of kraamperiode zit of als dit via de anus gebeurt. Dit is ten strengste verboden. De man dient dit te vermijden en alleen datgene te doen wat Allah heeft toegestaan.

Als de vrouw in haar menstruatieperiode zit dan mag hij op andere toegestane manieren van haar genieten. De Profeet (vrede zij met hem) zegt hierover: "Doe wat je wilt, behalve het hebben van geslachtsgemeenschap."
(Moeslim)

Bron: Sheikh Mohammed Saalih ibn al-'Oethaymien. Fataawaa al-cOelamaa' fie cOeshrat in-Nisaa', blz. 55.


De aanbeveling om met één vrouw te trouwen

Door Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al- ʿUthaymīn - 23 februari 2019

Imām Abī an-Najā Mūsa b. Aḥmad b. Mūsa al-Ḥajāwī zei in zijn boek Zād al-Mustaqniʿ fī Ikhtiṣār al-Muqniʿ[1] onder het hoofdstuk over het huwelijk:

…En het is aanbevolen om er één te huwen.

Shaykh Muḥammed b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn (رحمه الله) zei hierop als commentaar:

…Sommige geleerden zeiden dat het aanbevolen is om jezelf te beperken tot één (echtgenote). De beredenering hiervoor is:

  • Dat dit veiliger is om niet in onrecht te vervallen. Want wanneer hij er twee of meer huwt dan kan het zijn dat hij niet in staat is om rechtvaardig te zijn.
  • Dat dit nabijer is in het niet uiteendrijven van het gezin. Want wanneer hij meer dan één vrouw heeft dan raken de gezinnen verstrooid. Hij heeft dan kinderen van deze vrouw en kinderen van een andere vrouw. En het kan zijn dat er tussen hen ruzie ontstaat vanwege de onenigheid tussen de moeders. Zoals we dit in sommige gevallen zien.
  • Dat dit nabijer is in het vervullen van haar volledige rechten zoals onderhoud en dergelijke.
  • Dat het gemakkelijker is (voor de man) om rechtvaardigheid in acht te nemen. Want het in acht nemen van rechtvaardigheid is een grote zaak! Het vergt ontbering.

Dit is tevens ook de bekendste mening van de Ḥanbalī wetschool (madhab).

Bron: Ash-Sharḥ al-Mumtiʿ ʿala Zād al-Mustaqniʿ deel 12 blz. 11-12. Uitgever: Dār Ibn Jawī lil-nasr nashr wa tawzīʿ Damam Saoedie-Arabie. 1ste druk 2006
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl


Echtgenoten die elkaars geheimen onthullen

Door Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān - 23 februari 2019

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei het volgende:

…En van de geheimen die men dient te bewaren en niet dient te openbaren is hetgeen zich afspeelt tussen de echtgenoten. Zoals voorkomt in de overlevering op gezag van Abī Saʿīd in marfūʿ vorm:

‟Vanonder de mensen met de meest verdorven positie bij Allah op de dag des Oordeel is de man die intiem is met zijn vrouw en vervolgens haar geheimen onthult."[1]

Want wanneer zij zich beiden afzonderen (voor intimiteit) dan vinden er gesprekken, handelingen en geheimen plaats die door geen van beide verspreid mogen worden. Omdat het verspreiden ervan de schaamte aantast en ongemak met zich meebrengt voor beide echtgenoten.

Degene die dit doet is de meest verdorven persoon! Dit geldt zowel voor de man als de vrouw.

Dit duidt er dus op dat het onthullen van geheimen onder de grote zonden valt. Vandaar dat de auteur dit vermeldde in zijn boek al- Kabāʾīr (de grote zonden).

Bron: Kitāb al-Kabāʾīr blz. 414-415. Uitgever: Dār ar-risāla al-ʿālamiyya Beirut Libanon. 1ste druk 2012.
Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Publicatie: www.ahloelhadieth.nl

[1]Ṣaḥīḥ Muslim nr. 1437.

Abū Dardāʾ zei tegen Umm Dardāʾ: "Wanneer ik kwaad word stel mij dan tevreden en wanneer jij kwaad wordt stel ik jou tevreden. Want wanneer wij niet zo zijn, hoe snel zal het dan wel niet zijn voor we uit elkaar gaan!? Bron: Rawḍat al- ʿUqalāʾ 106

Is de stem van de vrouw 'Awrah?

Vraag aan Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjied:

Is het correct dat de stem van de vrouw behoort tot haar 'Awrah?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

De stem van de vrouw behoort in principe niet tot de cAwrah, omdat vrouwen gewoon waren te klagen bij de Profeet (vrede zij met hem) en hem vragen stelden of Islamitische zaken voorlegden. Ook deden ze dit bij de rechtgeleide kaliefen (moge Allah weltevreden met hen zijn) en de leiders na hen. Ook groetten zij niet-Mahram mannen met de Salaam en beantwoordden zij hun groet. Geen van de imams hebben hen hiervoor veroordeeld.

Wat echter niet toegestaan is, is het op een zachte en verleidelijke manier spreken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"O vrouwen van de Profeet, jullie zijn niet zoals iedere andere vrouw, als jullie (Allah) vrezen. Spreek daarom niet op een zachte manier (d.w.z. op een verleidelijke manier), waardoor degene die een ziekte in zijn hart heeft begerig wordt. En spreek met goede woorden."

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Mannen kunnen hierdoor namelijk verleid worden, zoals dit vers aangeeft.

En Allah is de Bron van kracht.

Bron: Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa', boekdeel 6, blz. 83. Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjied.

'Jonge meisjes zouden niet de gewoonte mogen hebben om korte kleding te dragen, omdat ze dit anders later als een gewoonte gaan zien.' (Shaykh Ibn utheymine - fatawa al mar'a 19/266)

De bevalling verwijdert de zonden van de vrouw.

Shaykh Ibn utheymine - fatawa al mar'a 5/112

Wegens de pijn die een vrouw ondergaat om een moslim(a) op de wereld te brengen, en tegelijkertijd het gehoorzamen van wat de Profeet sallalahu alaihi wa salam heeft bevolen (om veel kinderen te maken) en bij het gehoorzamen van de Woorden in de Qur'aan dat het enige wettige kind een moslim(a) is. Dan wordt zij hiervoor beloont.

Betreft de overlevering is:

"Geen ongeluk of ziekte overkomt een moslim, geen zorgen of verdriet of ellende – niet eens een doorn die hem prikt – zonder dat Allah daar een aantal zondes voor vergeeft." (bukhari en moslim)

Het is een gunst dat slechts aan de vrouw gegeven is, om kinderen op de wereld te kunnen zetten.


Vrouwen hebben ook echtgenoten in het Paradijs.

Shaykh al-Allaamah Muhammad ibn Saalih al-'Uthaimeen [Rahimahu Allaah] werd gevraagd:

We weten dat de mannen die naar het Paradijs gaan vrouwen zullen hebben van de Hoor Al-'Ain. Wat hebben vrouwen in het Paradijs? hebben zij ook echtgenoten of niet?

Antwoord:

"Allaah ﷻ zegt over de zegeningen van het Paradijs:

"وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ."

"Daarin zullen jullie [al] datgene hebben wat jullie innerlijk verlangt, en daarin zullen jullie [al] datgene hebben waar jullie om vragen. Een geschenk van [Allaah] de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige." [Soerah Fossilat 41: 31 - 32]

Allaah ﷻ zegt ook:

"وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ."

"Daarin [zal zijn] alles wat innerlijken kunnen verlangen, en alles wat ogen kan behagen en jullie zullen daarin voor eeuwig verblijven." [Soerah Az-Zochrof 43: 71]

Het is bekend dat trouwen iets is waar de zielen hevig naar verlangen. Voor de inwoners van het Paradijs zal dit verlangen in vervulling gaan, ongeacht of het mannen of vrouwen zijn. Allaah ﷻ zal een vrouw in het Paradijs laten trouwen met de echtgenoot die zij had in de wereld. Allaah ﷻ heeft gezegd:

"رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ."

"Onze Heer! En laat hen de Adn [Eden] Paradijs betreden die U hen heeft beloofd - en aan de rechtschapenen onder hun vaders, hun echtgenoten en hun nageslacht!" [Soerah Ghaafir 40: 8]

Sheikh Ibn Uthaymin: 'Als een vrouw niet zou trouwen in dit leven, dan zal Allah haar uithuwelijken in het paradijs met diegene waarin zij genot vindt.' - Arkan ul-Islam , p 116.

Indien een vrouw twee echtgenoten had op deze wereld dan zal zij tussen hen kiezen in het Paradijs. Als een vrouw in haar leven niet was getrouwd, dan zal Allaah ﷻ haar laten trouwen met diegene die zij wil in het Paradijs. De zegeningen in het Paradijs zijn niet beperkt tot de mannen alleen. Ze gelden voor de mannen en de vrouwen. Onder deze zegeningen valt ook het trouwen. Men zou kunnen zeggen dat Allaah de Hoor Al-'Ain heeft genoemd als echtgenotes voor de mannen en voor de vrouwen geen echtgenoten heeft genoemd. Wij antwoorden hen dat Allaah echtgenotes heeft genoemd voor de echtgenoot, omdat de echtgenoot degene is die een aanzoek doet en interesse toont."

Bron: [Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw, blz. 324 - 326 | Vertaald door Um Houdhayfa Bendaoud].