Waarheid - zuiverheid nederigheid - kracht

 Over ons 

Klein Djennah, Centrum voor Educatie en Zusterwerking. Wij vertegenwoordigen de zusters van Brugge en grote omgeving.

Wij zijn een zustergroep die zich inzet om bekeerlingen en vrouwen die zich willen bekeren, of geboren moslimas die terug op Het Pad willen, te helpen hun kennis over islam te vermeerderen. Educatie is de manier om dit te bereiken. Klein Djennah geeft ook educatieve lessen en workshops aan kinderen en motiverende bijeenkomsten voor moeders. 

Dit alles wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door donateurs. Deze donateurs doen hiermee een geweldig mooie investering, omdat dit valt onder de Sadaqah djaariyah (doorlopende liefdadigheid). Deze zal de donateur baten in zowel Dunyah (het wereldse), als in al-Agirah (het hiernamaals). Elke gift, is het voor een benefiet-lezing of -evenement, of voor hulp dat wij moslims bieden voor begeleiding bij allerlei geloofs-en levensvragen, dat mensen storten op onze bankrekening geldt als Sadaqah.

   kennis         inshaan   BOEKEN    Liefdadigheid   zusterschap         vriendelijkheid & begrip 

            integratie                gezelligheid                    open sfeer

 Islamitische regels                      imaan                               Mama's & kids
bewuster leven                            Educatie                        Levensbegeleiding


Klein Djennah sponsoren (Sadaqah) via een financiële bijdrage:

Storten op: BE57 3632 1272 0535

Mededeling: Sadaqah Klein Djennah

Klein Djennah vzw, ondernemingsnummer: 0764.306.748.


Geef uit op de weg naar Allaah. Het geven van Sadaqah is een bewijs:

De Profeet salla-llaahu alayhi wa-sallam zegt: "Het uitgeven van sadaqah is een bewijs." [Muslim]

Het is namelijk een bewijs van uw Imaan en uw liefde voor Allaah ta'aala boven de liefde voor de vergankelijke genietingen van het wereldse leven. Het geven van sadaqah draagt een belofte van Allaah aan jou met zich mee: een belofte van uw Almachtige Heer die nooit en te nimmer Zijn belofte zal verbreken en heeft gezegd: "Oh zoon van Aadam, geef (sadaqah) uit, en Allaah zal aan je uitgeven." [Bukhaarie & Muslim]

Het geven van Sadaqah zorgt voor vermeerdering, zegening en behoud van rijkdom: Allaah subhaanahu wa-ta'aalaa zegt: "...en wat u weggeeft om Allaah's welbehagen te zoeken: en welke schatten u ook weggeeft, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zult geen onrecht aangedaan worden." [Soerat al-Baqarah, aayah 272]

Allaah subhaanahu wa-ta'aalaa zegt: "En wat jullie ook aan bijdragen schenken, Hij zal het vergoeden." [Soerat as-Sabaa, aayah 39]

Allaah subhaanahu wa-ta'aalaa zegt: 

"De gelijkenis van hen die hun bezit investeren op de weg van Allaah: is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels. Allaah vermeerdert voor wie Hij wil; Allaah is Alomvattend, Alwetend." 

[Soerat al-Baqarah, aayah 261]


Lid worden van KLEIN DJENNAH VZW? KLIK HIER:

Kennis is de ultieme vrijheid