Trauma uit de kindertijd

ACE-Test

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (VCT), waaronder fysieke en psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, is een van de meest basale, langdurige determinanten voor gezondheid en welbevinden. Met ingrijpende gevolgen voor de getroffene, diens omgeving en de maatschappij. De traumatisering staat in lineaire relatie tot een complex van vaak samenhangende psychische, fysieke en sociale problemen. 

Deze vroegkinderlijke traumatisering wordt ook COMPLEX-Trauma (C-ptss) genoemd.

Via de ACE-Test kan je al meer te weten komen wat jouw toestand is, en of jij begeleiding kan gebruiken.

Bismillaah ir-rahmaan ir-rahiem

Bereken je eigen ACE-score.

Bereken je eigen ACE Score voor negatieve jeugdervaringen, en vergelijk de uitkomst met groot internationaal onderzoek.
In de Adverse Childhood Experience Study (ACE Study), een retroperspectief cohortonderzoek (grootschalig internationaal onderzoek onder ruim 17.000 personen van middelbare leeftijd in de sociale middenklasse), onderzochten Felitti e.a. het voorkomen van negatieve ervaringen in de kindertijd (ACE's) en de relatie met psychische, lichamelijke en sociale problemen op volwassen leeftijd.
Als negatieve ervaringen noemden zij herhaalde lichamelijke en / of emotionele mishandeling, seksueel misbruik, disfunctionerende gezinssituaties. Zij constateerden dat de kans op psychiatrische, somatische en sociale problematiek rechtstreeks verband houdt met het aantal negatieve ervaringen in de kindertijd (zij noemen dat de ACE-score). Bijna 40% van de 17.000 personen scoorde twee of meer negatieve jeugdervaringen, een op de acht scoorde vier of meer negatieve jeugdervaringen. Zelf je ACE Score berekenen?

Pas op! Het doen van deze test kan confronterend zijn.

Denk dus eerst goed na of je hem wilt doen. 

Doe de test 

The Adverse Childhood Experiences [ACE] - negatieve jeugdervaringen test. 

De ACE-vragen:
Tijdens je jeugd in de eerste 18 jaar van je leven:

1
Heeft een ouder of een andere volwassenen in jouw gezin je regelmatig uitgescholden, beledigd, vernederd of teleurgesteld?
Of zich zo gedragen dat je bang was dat je mishandeld zou worden?
Ja of Nee?
Ja is 1 punt _________

2
Heeft een ouder of een andere volwassenen in jouw gezin je regelmatig geduwd, geknepen, geslagen of dingen naar je toegegooid in woede?
Of je zo hard geslagen zodat het zichtbaar was op jouw lichaam of dat je echt gewond raakte?
Ja of Nee?
Ja is 1 punt __________

3
Heeft een persoon die op zijn minst 5 jaar ouder was dan jij, je ooit op ongepaste wijze aangeraakt?
Of op een of andere manier ongepast seksueel benaderd?

Ja of Nee?
Ja is 1 punt _____________

4
Heb je vaak het gevoel gehad dat je er niet echt doe deed in jouw gezin?
Dat er niet echt iemand van je hield of je bijzonder vond?
Of dat er in jouw familie niet echt naar elkaar omgekeken werd. Dat jullie niet close waren met elkaar of voor elkaar opkwamen?

Ja of Nee?
Ja is 1 punt ___________

5
Heb je vaak het gevoel gehad dat er bij jou thuis niet genoeg te eten was en dat je vaak vieze kleding aanhad? En dat er niet echt iemand was die je zou beschermen?
Of waren jouw ouders vaak niet beschikbaar omdat zij problemen hadden met verslavingen of andere problemen waardoor zij er niet goed voor je konden zijn?

Ja of Nee?
Ja is 1 punt ___________

6
Zijn jouw ouders gescheiden of uit elkaar gegaan toen je klein was?
Ja of Nee?
Ja is 1 punt ______________

7
Heeft jouw moeder je vroeger regelmatig geduwd, gebeten, geknepen, geslagen of dingen naar je hoofd gegooid?
Heeft jouw moeder je vroeger vaak gedreigd met pijn, straf of andere angstige onveilige situaties?

Ja of Nee?
Ja is 1 punt __________

8
Heb jij zelf samengeleefd met iemand die problemen had met verslavingen?
Ja of Nee?
Ja is 1 punt ___________

9
Was iemand in jouw gezin depressief of mentaal ziek? Of heeft er iemand in jouw gezin ooit een zelfmoordpoging gedaan of zelfmoord gepleegd?
Ja of Nee?
Ja is 1 punt _________

10
Is er iemand in jouw gezin geweest die door een criminele activiteit in de gevangenis terecht is gekomen?
Ja of Nee?
Ja is 1 punt __________

11
Komt een van jouw ouders of beide ouders uit een gezin waar veel problemen waren met verslavingen, geweld of ander disfunctioneel gedrag?
Ja of Nee?
Ja is 1 punt ________

Tel nu alle punten bij elkaar op en dit is jouw ACE score.

Trauma na trauma na trauma ... 

Vanwege Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering kan het goed zijn dat je daarna als jongvolwassene en als volwassene nog bijkomende trauma's hebt opgelopen. Sommigen zijn gedurende hun hele leven als het ware gemarineerd in trauma. Al deze trauma zorgen ervoor dat de zuster best wel deskundige islamitische hulp kan gebruiken, om inzichten te krijgen, hulp bij het verwerkingsproces, en begeleiding bij het goed functioneren in het dagdagelijkse leven in het hier en nu. De kijk op het leven, hoe reageren in situaties, de omgang met anderen, relaties, enzovoort.

Complex Trauma: Therapeutic work with those who have experienced either multiple traumas or repetitive and chronic trauma from a caregiver manifest differently than PTSD and seem to demand a different diagnosis. 

- clinical psychologist Diane Langberg - Trauma Healing Institute.

Een grote reden waarom velen kiezen voor begeleiding is dat zij het trauma niet willen doorgeven aan hun kinderen. Zij willen de vicieuze cirkel van trauma doorbreken. Moge Allaah aza wa jal hen hiervoor belonen.

Heb ik begeleiding nodig?

Kies voor de veilige begeleiding volgens de principes van al-Qur'aan & Sunnah.

Islamitisch Therapeut

KLEIN DJENNAH vzw beschikt over een ervaren islamitische therapeut, Zuster Malika.

Zuster Malika heeft ervaring sinds 1993 en combineert haar kennis over islam met haar begeleiding, zo creëerde zij een unieke behandelingsmethode.

Menselijkheid, geloof, diep respect en begrip voor de zuster die de therapie volgt staan bovenaan. De zuster is een mens met een ziel.

Deze ziel, vaak diep geschonden en gekwetst, vraagt liefdevolle aandacht en begrip.

Zuster Malika begeleidt deze ziel, met de Hulp en Toestemming van Allaah, om open te bloeien, ... deze ziel mag er zijn.

Het eigen ritme en zijn van de cliënt staat voorop, men wordt niet gepusht of gemanipuleerd, niets hoeft.

Het gaat niet om medicatie of het weer wegwerken van het trauma, maar om het verwerken ervan, de persoonlijke Jihad. Een strijd die dient gestreden te worden, maar met een zorgzame begeleiding.

Zuster Malika is niet oordelend en stuurt de zuster in nood niet naar huis met een Hadith. Onnodig schuldgevoel en schaamte worden niet aangewakkerd.


Jouw Heer heeft jou niet verlaten en haat jou niet.

Soerah 93:3 ad-Dhoeha


Wilt u graag begeleiding? Dit kan op afspraak, door het invullen van het AANVRAAGFORMULIER:


U wenst een intake-gesprek? Klik hier:

De cliënt wordt zacht begeleid, niets verloopt gehaast, zij krijgt haar ruimte en eigen ritme.

Soms ervaren zusters dat het nu pas is dat er iemand écht naar hen luistert en hen écht wil helpen, vanuit het hart, omwille van Allaah.

De therapie kan soms gecombineerd worden met andere behandelingen, zoals Zelf-Ruqyah-Shariah en FASCIA-therapie

Info over FASCIA-therapie, klik hier:

Info over Zelf Ruqyah Shariah, klik hier: 

Praktisch

De behandeling voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, of COMPLEX-trauma, gebeurt via individuele sessies. Dit kan ook ONLINE via Zoom.

Tarieven

 • Intake-gesprek (90min.) €75
 • Per sessie (60min.) €55
 • Na 18:00 + €20 per sessie

Vanwege dat wij werken volgens de islamitische principes is er géén teruggave mogelijk van het ziekenfonds. Wij houden daarom de tarieven zo laag mogelijk.

Uw bijdrage dient meteen als Sadaqah voor de goede werking van KLEIN DJENNAH, een vereniging zonder winstoogmerk.

Wil u meer weten over het schenken van Sadaqah aan Klein Djennah vzw? Klik hier:


Zuster Malika is niet oordelend en stuurt de zuster in nood niet naar huis met een Hadith. Onnodig schuldgevoel en schaamte worden niet aangewakkerd.


Referenties ACE-Test

1. Edwards VJ, Holden GW, Felitti VJ, Anda RF (2003). Relationship between multiple forms of childhood maltreatment and adult mental health in community respondents: results from the adverse childhood experiences study. Am J Psychiatry; 160(8): 1453-1460.
2. Felitti V. J., Anda R.F. (2010); The relationship of adverse childhood experiences to adult medical disease, psychiatric disorders and sexual behavior: implications for healthcare (2010),In: Lanius R.A., Vermetten E., Pain C., editors. The impact of early life trauma on health and disease,The hidden epidemic, Cambridge: Cambridge University Press; 77-86.


De gevolgen van jeugdtrauma's verdwijnen niet vanzelf, ook niet bij het volwassen worden.

Bij jeugdtrauma's gaat het om langdurende traumatisering binnen de interpersoonlijke context. Met andere woorden: traumatisering door diegenen die het kind in feite hadden moeten beschermen. 


Experts geven de volgende omschrijving:
Bij vroegkinderlijke traumatisering gaat het om de schadelijke psychologische, biologische en sociale gevolgen van (een combinatie van) stressvolle en potentieel traumatische gebeurtenissen tijdens de kinderjaren. Deze gebeurtenissen zijn aanhoudend, langdurig, binnen de interpersoonlijke context en met verstoring van de ontwikkelingsfasen.


Voorbeelden :

 • Mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel);
 • Aanhoudende en langdurige verwaarlozing (psychisch, pedagogisch, fysiek);
 • Getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin;
 • Verkeren in oorlogsomstandigheden en / of hebben moeten vluchten;
 • Langdurig moeten ondergaan van pijnlijke medische handelingen;
 • narcistische ouder(s)
 • Meerdere traumatische verliezen (met als gevolg voortdurende verstoring van (de kwaliteit van) de hechtingsrelatie).

Deze gebeurtenissen zijn aangevangen voor het achtste levensjaar (soms wordt ook wel het twaalfde levensjaar aangehouden). Daarbij moet traumatisering gezien worden als een subjectieve respons van een iemand op een gebeurtenis, en niet als de kwaliteit van de gebeurtenis.

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind, de wijze waarop men op volwassen leeftijd latere stressvolle situaties het hoofd biedt, en voor de regulatie van emoties en gehechtheidsrelaties.

PTSS is géén COMPLEX-ptss of Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering

Er is een onderscheid tussen Type I trauma, d.w.z. een enkelvoudige schokkende gebeurtenis die kan resulteren in simpele of chronische PTSS, en Type II trauma waarbij sprake is van een chronische traumatisering met veel complexere en uiteenlopende gevolgen dan alleen PTSS - dit is het geval bij Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, of COMPLEX-trauma.

Kenmerkend is een lange periode, vaak van jaren, van machteloosheid en hulpeloosheid, waarin de overweldigende gebeurtenis(sen) zich steeds herhaalt / herhalen en niet kunnen worden vermeden. Deze gebeurtenis(sen) zijn toe te schrijven aan diegenen in de naaste omgeving die het kind zouden moeten beschermen.

Jaarlijks zijn volgens de laatste MPI Studie 118.000 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar slachtoffer (ruim 3 % van de bevolking). Hiervan raakt een deel ernstig psychisch beschadigd. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) publiceerde op basis van de MPI studies (zie referenties) de volgende tabel: Bron: www.nji.nl

COMPLEX-ptss: Het grote verschil met PTSS is dat het slachtoffer niet terug kan naar het staat waarin hij/zij verkeerde VOOR het trauma zich voordeed, want bij chronisch trauma uit de kindertijd is er vaak geen staat 'ervoor' want er was altijd al trauma.

- Zuster Malika

Stöfsel en Mooren hanteren de volgende criteria om van complex trauma te spreken:

 • Meervoudige en/of langdurige ernstige traumatisering in de voorgeschiedenis
 • Definitieve of blijvende verandering in de waarneming van en het omgaan met de omgeving, permanent gevoel van 'anders zijn' of veranderd zijn (vervreemding)
 • Permanent vijandige, wantrouwende houding naar de wereld en een overmatig gevoel van schuld
 • Hyperalertheid en waakzaamheid, verhoogde prikkelbaarheid, herbelevingen en/of nachtmerries (vaak in combinatie met destructieve demping van gevoelens door bijvoorbeeld alcohol, drugs, ...)
 • Chronisch sombere stemming en/of gevoel van leegte en/of hopeloosheid
 • Sociaal isolement of voortdurende spanningen in sociale relaties
 • Algehele malaise en ongelukkig voelen met vaak diverse lichamelijke klachten als gevolg van langdurige spanningen
 • Forse problemen in het dagelijks functioneren, ernstig persoonlijk lijden en een negatieve invloed op de sociale omgeving

De behandeling van complex trauma en de hierdoor resulterende meervoudige klachten is steeds een meersporenbeleid. Typische elementen zijn: 

 • psycho-educatie, zelfzorg (slaappatroon, dagstructuur, eten en drinken, ...) 
 • emotie-regulatie-technieken (ontspanning en afleiding, grouding, imaginatie, crisisplan, vaardigheidstraining) 
 • traumaverwerking 
 • systeeminterventies (partnerrelatietherapie, gezinstherapie) 
 • integratie (veerkracht, zelfbeeld, seksualiteit, hobbies en werk)
 • spiritualiteit (de relatie met Allaah)
 • Om deze redenen gaat het hier om gespecialiseerde, langdurige en gefaseerde behandelingen.

"O Allah, please reward me for seeking the first steps in my healing journey so that I can become the best possible version of myself and Muslim I can be. Allah, please accept my attempts in seeking nearness to You and building a stronger relationship with You. Allah, please open my heart to receive the contents of this series in the best way, and make it easy for me to work through and implement the strategies. Allah, please count me as those who seek knowledge for the betterment of myself, my faith, and those around me."    - Anoniem


Referenties:
1. Alink, L., Ijzendoorn, R. v., Bakermans, M. et al (2011), Kindermishandeling in Nederland Anno 2010: de Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen. Leiden: Casimir.
2. Rensen (2016); STRAKX module screening, diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Post Traumatische Stress Stoornis, Dissociatieve Stoornissen en co-morbiditeit bij volwassenen met - een vermoeden van - een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering; Amsterdam Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT). September 2016, Mevr. Drs. G.M. (Martijne) Rensen, directeur CELEVT en STRAKX


O zuster, laat er niet nog een jaar voorbij gaan in pijn, verdriet, angst en woede ... Heb vertrouwen in de Hand die Allaah u aanreikt, via islamitische hulpverlening omwille van Allaah, volgens de principes van al-Qur'aan & Sunnah, gestoeld op jaren ervaring in dit thema, sinds 1993. 

Wees welkom!

Klein Djennah vzw - een veilige toevlucht
Klein Djennah vzw - een veilige toevlucht

Neem contact op door het invullen van het AANVRAAGFORMULIER, wij antwoorden binnen de 48u. Insha'Allaah.

Het AANVRAAGFORMULIER vindt u bovenaan.

BarakAllaahu feekum, Assalamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.

U wenst een intake-gesprek? Klik hier: