Een ontmoeting met jezelf ...

Fascia-therapie & Dhuha-methode

Bismillaah ir-rahmaan ir-rahiem

Combinatie Fascia-therapie & Dhuha-methode, ... een ontmoeting met jezelf.


 "Ik luister naar alles wat de zuster me vertelt, maar vooral naar wat haar lichaam uitdrukt. De zuster gaat op de behandeltafel liggen. Ik plaats mijn handen op haar en ik breng de immobiele zones in beweging door middel van kleine drukkingen, al dan niet diep. De druk van de hand is zeer progressief en maakt het mogelijk om het lichaam in de diepte te raken." - Zuster Malika

Wat is Fascia

Fascia is een drie dimensionale bindweefselstructuur die door ons hele lichaam zit. Als een gel-achtig web loopt het door en om al onze organen, zenuwvezels, botten en spieren. De fascia heeft ontelbare zenuwcellen. De structuur heeft een bindende factor en een sterk elastisch vermogen. Dit elastische vermogen zet zich om in kracht, het katapulteffect. Fascia heeft functies zoals het scheiden van structuren, stofwisseling en bescherming tegen druk. Ook zorgt het voor krachtoverdracht en -geleiding, dat alle structuren soepel kunnen bewegen en biedt het ons lichaam steun en stabiliteit. Fascia heeft zodoende een duidelijke rol als we kijken naar spierfunctie en beweging.

Onze bewegingen zijn complex en we moeten niet meer alleen in termen van spieren denken. De bindende factor van fascia steunt het uitgangspunt om bij behandeling en training de hele keten aan te pakken en de verschillende structuren (soft tissue).

De toestand van de psyche heeft een grote invloed op de fascia!

 Wat is de Dhuha-methode

In Surah 93 in al-Qur'aan Ad-Dhuha 'De Ochtend' biedt Allaah aza wa jal de Profeet Muhammed, vrede zij met hem, een enorme troost.

De Profeet, vrede zij met hem, had een zeer moeilijk jaar, waarin hij zijn geliefde vrouw Khadija en zijn trouwe nonkel had verloren. Daardoor kwam de Profeet, vrede zij met hem, in een dieptepunt terecht, waarin hij geen openbaringen kreeg.

In deze Surah verwijst Allaah Subhanahu wa ta'ala naar het verleden van de Profeet, vrede zij met hem, waarin hij behoeftig was, dwalend en wees. En Hij wijst hem op vele gunsten in het heden.

Combinatie Fascia & Dhuha-methode

Deze combinatie-methode maakt zich sterk omdat deze het volledige menselijke lichaam bekijkt en behandelt, maar zonder te manipuleren ("kraken" of harde massage). Fascia-therapie houdt ook rekening met de mentale invloed van de persoon op haar lichaam. dit combineer ik met de islamitische benadering uit al-

Qur'aan, de Dhuha-methode. Kennis wordt aangereikt. Fascia is zéér gevoelig voor indrukken van buitenaf, stress, spanning, ...

Deze combinatie-methode is UNIEK, en wordt énkel toegepast in ons centrum KLEIN DJENNAH vzw. Binnen het veilige kader van al-islam!

De behandeling wordt gedaan door: Zuster Malika. Zij heeft ervaring als therapeut sinds 1993. Sinds haar bekering volgde zij Islamitische Studies aan IOU. Zij is bekend voor haar vele lezingen in moskeeën, en haar Youtube-kanaal MALIKA MOSLIMA COACH.  

https://www.youtube.com/channel/UCzgQTjohLS8m6qDHnOmJrDQ/videos

 De therapie bestaat uit

1) een therapeutisch gesprek waarbij de zuster de ruimte vindt om haar verhaal te doen.

2) een manueel gedeelte waarbij de zuster op een behandeltafel ligt en waarbij ik als therapeut manuele handelingen uitvoert op het lichaam van de zuster.
In de manuele therapie ga ik uiterst zacht te werk. Ik voel naar de aard van de spanning die het weefsel op een bepaalde plaats in het lichaam heeft. Is deze van goede kwaliteit of is ze te gespannen? De beweging die wordt uitgelokt in het weefsel door specifieke handgrepen wordt eveneens geëvalueerd en indien nodig aangepast. Het accent ligt dus op het gevoel dat ik ervaar in de zuster onder mijn handen en vraag aan haar om mee te voelen naar spanning en ontspanning.

Tijdens dit manuele gedeelte wordt verwezen, met verzachtende woorden, naar de goedheid en genezing die al-islam biedt. Dit is de Dhuha-methode. Kennis wordt aangereikt. Vanuit het hart met veel begrip voor de toestand van de zuster.

Als extra wordt er aandacht gegeven aan 'rust in het hoofd', spanning rond de schedel en rond de hersenen, waar ook fascia zit, wordt via deze therapie verminderd of verdwijnt. Heilzaam voor zusters met 'brain fatige' of hersen-moeheid, of voor mensen met migraine.

Daarnaast is er

3) de educatieve lichaamsbeweging. Het is een oefentherapie die de zuster moet uitvoeren om dat wat in haar lichaam behandeld en vrijgemaakt is terug in het geheel te integreren.

Wanneer de blokkades tijdens de manuele therapie opgelost zijn laat ik het lichaam door middel van educatieve lichaamsbeweging langzaam bewegen om de vrijgemaakte structuren weer te laten integreren in het ganse lichaam. Ik maak dan gebruik van het lichaamsschema en het lichaamsgevoel (proprioceptie). Hier vraag ik weer aan de zuster om mee te voelen, en leren zo de herwonnen beweeglijkheid te integreren. De zuster wordt hierdoor minder therapeut-afhankelijk.

Als laatste deel is er

3) het na-gesprek met de zuster.
Tijdens en na de behandeling kan samen dieper ingegaan worden op de opgedane ervaringen. Zo wordt er onder andere gevraagd wat de zuster waargenomen heeft, wat haar opgevallen is en wat zij er uit geleerd heeft.

Hier wordt de zuster zich bewust van de mentale invloed die zij heeft op het eigen lichaam, en de gezondheid ervan. Deze bewustwording is essentieel om de zuster therapie-onafhankelijk te laten worden.

Fasciatherapie is dus een manuele therapie die de zelfregulerende krachten van het organisme aanspreekt. De gezondheid van de zuster herneemt haar koers en de zuster verkrijgt een nieuw evenwicht.

Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en geen gebruik maakt van manipulaties. Gecombineerd met de Dhuha-methode geeft het rust en vertrouwen in het hart, met de Wil en Toestemming van Allaah aza wa jal.


 De kracht van de therapie ligt dus in de zachtheid van de behandeling en de gevoeligheid van de islamitische therapeut!

 Toepassingsgebieden


 • Pijn en bewegingsbeperking
 • Ademhalingsproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Functionele spijsverteringsstoornissen
 • Psychische spanning, emotionele problemen, huwelijksproblemen
 • Migraine, vermoeidheid
 • Prikkelbaarheid
 • vertrouwen is verloren gegaan
 • Concentratie en perceptiestoornissen
 • Chronische aandoeningen zoals MS, Fibromyalgie, ALS, ...
 • Trauma: de trauma van het lichaam en/of de psyche heeft een serieuze weerslag op de fascia: de fascia krimpt of trekt scheef. Zodoende krijgen spieren nog maar weinig bewegingsruimte, met pijn en stijfheid als gevolg, en het belemmert ook de vlotte bloedcirculatie.

FASCIA-therapie & DHUHA-methode gecombineerd kunnen trauma's uit het verleden los maken. Dit help bij het verwerken en het zich bevrijden van trauma's, zodat er energie vrij komt om te ontwaken, wakker te worden en écht te beginnen leven op een menswaardige manier. Het is van belang bij psycho-somatische klachten en chronische aandoeningen. De psyche, het hart en het lichaam maken weer verbinding, een ontmoeting met jezelf ..., een verbinding die cruciaal is wil men (weer) verbinding kunnen maken, van hart tot hart, met anderen.

 Tarieven

Eerste sessie met intake-gesprek (90min.): € 55 

Sessie (60min.): €40

Sessie na 17:00u: + €10 toeslag

Gemiddeld zijn 5 à 7 sessies voldoende.


Voor een afspraak dient u het AANVRAAGFORMULIER in te vullen, u krijgt snel een antwoord:

Wat neem ik mee

Doe gemakkelijke kledij aan: legging en T-shirt met lange mouwen (niet te los). Men hoeft zich niet uit te kleden.

Wees op je gemak. Wees welkom!


Klein Djennah vzw - Felix Timmermansstraat 18 - 8310 Assebroek (Brugge - België)