Klein Djennah 

🌷 Centrum voor Educatie en Zusterwerking 🌷

Vanaf 10 juni tot 15 september zijn wij gesloten.

KLEIN DJENNAH VZW is zich volop aan het voorbereiden voor een nieuwe reeks lezingen voor zusters:

Volgende thema's komen aan bod in het Licht van islam:

  • De gevolgen van de decentralisatie van familie en gezin.

  • De mythe van de toxische man.

  • De valluik feminisme genaamd.

  • De moeder-kind-relatie tussen nul en drie jaar.

  • Huwelijk: de gelovige broeder wordt opzij gezet.

  • De ontmanteling van de thuiseconomie en de heropleving ervan.

  • Leer je kinderen levenslang leren.


Centrum voor Educatie en Zusterwerking

Klein Djennah

Qur'aan & Sunnah

al-salaf al-ṣāliḥ السلف الصالح

 een veilige plek op de juiste 'Aqiedah!

Welkom bij de zustergroep, Klein Djennah! Het verheugd ons zeer dat u onze website bezoekt, moge het u dichter bij Allaah aza wa jal brengen. Zoals in de Qur'aan staat, heeft Allaah, Geprezen en Verheven is Hij, ons geschapen om Hem te aanbidden. Hij vraagt ons ook om kennis op te doen. Dat Hij ons tegemoet zal komen zegt Allaah zelf in een h'adieth Qoedsie:

 "Degene die met een handslengte tot Mij komt, Ik zal hem met een armslengte tegemoetkomen..."

Wij hopen u, met de Toestemming en Hulp van Allaah, te kunnen bijstaan in het opdoen van kennis over ons mooie geloof al-islam, ter verbetering van onze Ummah. Bekijk gerust ons boekenaanbod in onze online winkel (ook veel gratis boeken). Dawah West-Vlaanderen

Klein Djennah (letterlijke betekenis: Klein Paradijs) is een islamitische zustergroep voor moslima's, bekeerlingen & her-bekeerlingen, die zich inzet om zusters, bekeerlingen en vrouwen die zich willen bekeren, of geboren moslimas die terug op Het Pad willen, te helpen hun kennis over islam te vermeerderen. Educatie is de manier om dit te bereiken. Klein Djennah geeft ook educatieve lessen en workshops aan kinderen en motiverende bijeenkomsten voor moeders. 

Ook helpen wij moslims bij hun integratie, doormiddel van lessen Nederlands en samen een kijkje nemen binnen de gewoonten en gebruiken van de Bruggeling. 

Dit wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door donateurs. Deze donateurs doen hiermee een geweldig mooie investering, omdat dit valt onder de Sadaqah djaariyah (doorlopende liefdadigheid). Deze zal de donateur baten in zowel Dunyah (het wereldse), als in al-Agirah (het hiernamaals). Elke gift, is het voor een benefiet-lezing of -evenement, of voor hulp dat wij moslims bieden voor begeleiding bij allerlei geloofs-en levensvragen, dat mensen storten op onze bankrekening geldt als Sadaqah.

Lezingen

Regelmatig organiseert Klein Djennah lezingen over een specifiek onderwerp in Islam. Goed onderbouwd met bewijsvoering, en zeer leerrijk!

KLEIN DJENNAH staat voor de combinatie kennis & gezelligheid: een leerrijke lezing binnen de veiligheid van Qur'aan & Sunnah, gezellig napraten, hapje en drankje.