Posts & Quotes

Posts & Quotes

... om van te leren en te genieten!

Mag een man een gesprek voeren met een vreemde vrouw?

Het is niet erg om als man met een vrouw te spreken, zolang er geen sprake is van een verdachte situatie of afzondering.

Vrouwen hadden de gewoonte om met de Profeet ﷺ te spreken en met zijn metgezellen. Ze stelden vragen en vroegen om islamitische oordelen. Daar is niets mis mee.

Als er echter sprake is van fitnah, omdat ze zich niet houdt aan de kledingvoorschriften, of als het gaat om zaken die te maken hebben met geslachtsgemeenschap of oorzaken van fitnah, dan is het niet toegestaan. En hetzelfde geldt als er sprake is van afzondering.

Als er daarom een derde aanwezig is, een andere man of vrouw, en er dus geen sprake is van afzondering, en hij groet haar, vraagt over kennis, over haar kinderen, over iets wat ze nodig heeft, dan is dat niet erg.

Ontleend aan een fatwa van sh. *Ibn Baaz*:

binbaz.org.sa/fatwas/15819/حكم-التحدث-مع-المراة-الاجنبية

Vertaling: Mohamed Bendaoud


De omgang met je ex-man:

𝗗𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗿𝗼𝘂𝘄 𝗱𝗶𝗲 𝗺𝗲𝘁 𝗵𝗮𝗮𝗿 𝗲𝘅-𝗲𝗰𝗵𝘁𝗴𝗲𝗻𝗼𝗼𝘁 𝘇𝗶𝘁 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗮𝗮𝘁 𝗼𝗺𝘄𝗶𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗮𝗮𝗿 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗻𝗦𝗵𝗮𝗶𝗸𝗵 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹-𝗔𝘇𝗶𝗲𝘇 𝗜𝗯𝗻 𝗕𝗮𝘇 - رحمه الله - 𝘄𝗲𝗿𝗱 𝗵𝗲𝘁 𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗴𝗲𝘃𝗿𝗮𝗮𝗴𝗱: 

Haar vraag luidt als volgt: "Mag een gescheiden vrouw bij haar ex-echtgenoot zitten als ze kinderen van hem heeft, zodat zij en haar kinderen bij hem kunnen zitten?" Moge Allah u belonen met het goede. 

𝗔𝗻𝘁𝘄𝗼𝗼𝗿𝗱:Er is geen bezwaar voor een gescheiden vrouw om bij haar ex-echtgenoot te zitten, of ze nu kinderen heeft of niet. Allah zegt: "𝐄𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐠𝐞𝐞𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐠𝐮𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐮𝐬𝐬𝐞𝐧 𝐣𝐮𝐥𝐥𝐢𝐞." (2:237) Dus als ze bij hem gaat zitten, hem begroet, hem vraagt ​​naar zijn toestand en die van zijn kinderen, dan is dat allemaal goed, 𝐌𝐀𝐀𝐑 𝐳𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐭 𝐳𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐞𝐧 𝐳𝐢𝐣𝐧. Er moeten anderen bij hen zijn, zoals haar broer, vader, haar man's vader of moeder, of enkele van haar zussen.

De bedoeling is om niet alleen met hem te zijn, omdat de Profeet ﷺ het alleen zijn met een vrouw heeft verboden en heeft gezegd: "𝙀𝙚𝙣 𝙢𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙜 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙚𝙣 𝙯𝙞𝙟𝙣 𝙢𝙚𝙩 𝙚𝙚𝙣 𝙫𝙧𝙤𝙪𝙬, 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙙𝙪𝙞𝙫𝙚𝙡 𝙞𝙨 𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙧𝙙𝙚." Dus als ze met hem praat 𝗭𝗢𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗵𝗲𝗺, hem begroet of met hem in een zitting zit om te praten over wat toegestaan ​​is, dan is er geen probleem en alle lof zij Allah.

Tot slot, moge Allah u belonen met het goede en u het beste schenken. 

𝗕𝗿𝗼𝗻: 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘣𝘪𝘯𝘣𝘢𝘻.𝘰𝘳𝘨.𝘴𝘢 - 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗿: Abdelhakim Abu SafwaneDinsdag 28 februari 2023 - 8 Sha'baan 1444 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 '𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗷𝘁𝗲𝗻 𝗘𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗹𝘀'𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘤𝘩𝘢𝘵.𝘸𝘩𝘢𝘵𝘴𝘢𝘱𝘱.𝘤𝘰𝘮/𝘏𝘏𝘭𝘤𝘬𝘖7𝘰𝘢𝘜7𝘌𝘷6𝘍𝘴𝘡𝘙𝘢89𝘡


De liefde van een moeder.

'Aa-ishah رضي الله عنها zei:

"Een arme vrouw kwam naar mij terwijl zij twee van haar dochters bij zich droeg. Ik gaf haar drie dadels te eten. Zij gaf elk van de meisjes een dadel. Toen zij op het punt stond haar dadel in haar mond te stoppen, wilden haar dochters dat zij hun de dadel te eten zou geven. Hierop verdeelde zij de dadel tussen de twee meisjes. Ik was onder de indruk van haar daad en vertelde de Boodschapper ‎ﷺ van Allah ‎wat zij had gedaan.

De Profeet ‎ﷺ zei:

"Naar aanleiding van die dadel heeft Allah het Paradijs voor haar verplicht - of - haar van het Vuur verlost."

[Overgeleverd door Moeslim.
De Boetedoening voor de Zonden en de Oorzaken van de Vergiffenis vanuit het Boek en de Soenna' p. 140
Dr. Sa'ied ibn 'Alie ibn Wahf al-Qahtaanie
Vertaald door: Aboe Ismaa'iel Anas Sezgin]


ʿAa'ishah, de moeder der Gelovigen: 

"Moge Allah de vrouwen van de eerste Moehaadjirien genadig zijn. Nadat Allah openbaarde: "…en laat hen hun sluiers over zich heen slaan." (24: 31), scheurden zij (iets van) hun sluiers en bedekten zichzelf hiermee."

(al-Boekhaarie)

Ibn Hadjar zegt: "Met de woorden: 'bedekten zichzelf', wordt gedoeld op het bedekken van het gezicht."

(Fath ul-Baarie)


De vrouwen in het Paradijs

Imām Al-Qurtūbī zei:

"De toestand van de gelovige vrouw in het Paradijs is beter dan de toestand van Al-Ḥūr al-ʿAyn. Zij heeft een hogere positie en is vele malen mooier (dan Al-Ḥūr al-ʿAyn).
Wanneer de rechtschapen vrouw het Paradijs betreedt, dan treedt zij deze binnen als beloning voor haar vrome handelingen en uit waardigheid van Allah vanwege haar religie en rechtschapenheid. Wat betreft Al-Ḥūr al-ʿAyn die onder het genot van het Paradijs valt, die is slechts geschapen in het Paradijs voor anderen. Zij is aangesteld als beloning voor de gelovige voor zijn vrome handelingen. En wat een verschil is er aanwezig tussen degene die het Paradijs betreedt als beloning voor haar vrome handelingen, en degene die (slechts) geschapen is als beloning voor degene die vrome handelingen verricht! De eerste is een koningin, een dame, een prinses! Terwijl de tweede (ondanks haar status en schoonheid) lager is dan een koningin."

Bron: Tafsīr Al- Qurtūbī (16/154) & At-Tadhkira fī Aḥwal al-Mawtā wa Umūr al-Ākhira

Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
Titel: Uitspraken van de Salaf omtrent Ouders, zusters, Hiwelijk, Gezin & Kinderen Samengesteld door: Yūsuf Abū Ṣafiyya.


De Menstruatie en het Moment van Bidden:

Shaykh Ibn Bāz:

1) Wordt een vrouw vóór Fajr rein, dan bidt zij Maghrib en 'Ishaa.
2) Wordt een vrouw na Fajr rein, dan bidt zij alleen Fajr.
3) Wordt zij na zonsopgang rein, dan hoeft zij geen Fajr te bidden.
4) Wordt zij na Dhohr rein, dan bidt zij alleen Dhohr.
5) Wordt zij na 'Asr rein, dan bidt zij Dhohr en Asr.
6) Wordt zij na Maghrib rein, dan bidt zij alleen Maghrib.
7) Wordt zij na 'Ishaa rein, dan bidt zij Maghrib en 'Ishaa.

🌐binbaz. org


Het verwijderen van haar bij vrouwen:

Shaykh al-Islaam 'Abdil-Aziz ibn Baaz [Rahimahu Allaah] werd gevraagd:

Wat is de regelgeving over het volgende:

1. Het verwijderen van okselhaar en schaamhaar?

2. Het verwijderen van beenhaar en armhaar van een vrouw?

3. Het epileren van de wenkbrauwen op verzoek van de echtgenoot?

Antwoord:

Het verwijderen van okselhaar en schaamhaar is Soennah[1]. Het beste is dat men de okselharen wegtrekt en het schaamhaar wegscheert. Er is geen bezwaar tegen als het op een andere manier wordt verwijderd.

Er is geen bezwaar tegen dat een vrouw de haren op haar benen en armen weghaalt. Ik kan hier niets slechts over zeggen.

Het weghalen van wenkbrauwhaartjes op verzoek van de echtgenoot is niet toegestaan. De Boodschapper van Allaah ﷺ heeft de vrouw die nams doet of laat doen vervloekt[2]. Nams is het weghalen van wenkbrauwhaartjes.

Genomen uit het boek: [Antwoorden op de vragen van de Moslimvrouw, Vraag. 204, Bladzijde. 302 | Vertaald door Umm Houdhayfa Bendaoud]

[1] Een selectie uit de authentieke Hadieth-verzameling Sahieh Muslim, Deel. 1, Hadieth Nummer. 183 | Vertaald door Mohamed Bendaoud

[2] Sahih Bukhari, vol. 7, p.63 & Sahih Muslim, vol. 6, p. 166; Musnad Imaam Ahmad ibn Hanbal, vol. 1, p. 415; Sunan Abu Dawud, no. 4169, Sunan Al-Nasa'y, vol. 8, p. 164. Genomen van: alifta.net, Fatwa no. 1332]


42 WEETJES OVER 'AISHA (R.A.)

1. Haar bijnaam was As-Siddiqa (de waarheidsgetrouwe vrouw), zij was de dochter van Abu Bakr As-Siddiq (de waarheidsgetrouwe man).

2. 'Aisha (r.a.) was een meesterbrein met een extreem scherpe herinnering en wordt als èèn van de beste geleerden van onze oemmah beschouwd.

3. De islamitische historie heeft een wetschool (madhab) gekend die naar 'Aisha (r.a.) werd vernoemd en volledig uit haar fiqh en overleveringen bestond.

4. 'Aisha (r.a.) was een sceptische en kritische vrouw, die haar stem tussen de metgezellen en khoulafa liet horen wanneer ze iets over haar religie hoorde dat niet deugde.

5. Het leven van 'Aisha (r.a.) is het bewijs dat een vrouw de leraar van geleerden en experts kan zijn.

6. 'Aisha (r.a.) was niet alleen de vrouw van de Profeet ﷺ, maar ook zijn naaste metgezellin en verwierf van hem èèn van de meeste aan kennis, kunde en inzichten.

7. 'Aisha (r.a.) was een grote coach van de khoulafa (islamitische vertegenwoordigers).

8. Wanneer de metgezellen een kwestie van Fiqh niet konden oplossen, zouden ze naar 'Aisha (r.a.) gaan en ze leek altijd de kwestie op te lossen.

9. Haar uitspraken worden bestudeerd in faculteiten van de literatuur en haar wettelijke uitspraken worden aan de rechtsfaculteiten bestudeerd.

10. 'Aisha (r.a.) leefde bijna nog vijftig jaar lang door na het overlijden van de Profeet ﷺ.

11. 'Aisha (r.a.) is de moeder van alle gelovigen. Zo zegt Allah soubhana wa ta'aala in de Koran:

"De Profeet is de gelovigen meer nabij dan zij zichzelf. En zijn echtgenotes zijn hun moeders.." [33:6]

12. 'Aisha (r.a.) behoort tot de Ahlal Bayt

Allah soubhana wa ta'aala zegt in de Koran:

"Voorwaar, Allah wenst slechts de onreinheid van jullie (o vrouwen van de Profeet) weg te nemen, o Ahloul Bayt, en jullie zo rein mogelijk te maken. [Soerah al Ahzaab:33]

13. 'Aisha (r.a.) stierf in het jaar 58 hijri in de maand Ramadan en werd begraven in de Jannat al-Baqi begraafplaats in Medina, naast de andere metgezellen van de Profeet ﷺ.

14. 'Aisha (r.a.) was de enige vrouw van de Profeet ﷺ die aanwezig was bij de Openbaringen.

15. 'Aisha (r.a.) heeft de riwayaah van de Koran overgeleverd aan imam Nafi' en andere tabi'ien. Vandaag de dag reciteert een groot gedeelte van Noord-Afrika volgens de riwayaah van 'Aisha.

16. 'Aisha (r.a.) was ook een religieuze leider.

Zo vroeg 'Omar Ibn Al-Khattab (r.a.) tijdens zijn khalifaat dat hij zonder 'Aisha (r.a.) verloren en vernietigd zou zijn. In elke klein en groot probleem vroeg hij haar vaak regelmatig om advies en overleg.

17. 'Aisha (r.a.) is één van de vier mensen die meer dan tweeduizend ahadith heeft overgeleverd. De anderen zijn Abu Huraira, Abdullah ibn 'Omar en Anas ibn Malik (r.a.).

18. 'Aisha (r.a.) voorzag moslimstrijders in de veldslagen van Badr, Uhud en Al-Khandaq in water, verzamelde informatie tijdens de oorlog, en behandelde gewonde soldaten.

19. Het feit dat Aisha (r.a.) jong met de Profeet ﷺ trouwde, was zodanig door Allah bepaald zodat ze de jaren voor zijn dood nog alle kennis als een spons kon oppikken en verzamelen om het later na de dood van de Profeet ﷺ door de oemmah te gaan verspreiden voor de komende generaties, ter ondersteuning van de moslims en zelfs de kaliefen van de latere generaties. Deze bekwaamheid maakte haar de opvoeder en overbrenger van de heilige kennis voor mannen en vrouwen. Zij was na de dood van de Profeet ﷺ de bibliotheek van kennis en bron van wijsheid voor vele toekomstige generaties.

20. 'Aisha (r.a.) droeg de diepgaande erfenis van de Profeet ﷺ en ging hier proper mee om.

21. 'Aisha (r.a.) was één van de drie vrouwen die de Koran had gememoriseerd (de andere twee waren Hafsa en Umm Salamah). Ze begreep het en leefde het na.

22. Abu Musa zei ooit: "Wanneer een rapport twijfelachtig onder de metgezellen van de Profeet ﷺ leek, en we 'Aisha (r.a.) hierover vroegen, hebben we er altijd iets van geleerd."

23. 'Aisha (r.a.) werd zo wijs dat één van haar tijdgenoten zei, dat als de kennis van 'Aisha aan de ene kant van de weegschaal werd geplaatst en die van een grote groep aan mensen aan de andere kant, de kant van 'Aisha groter zou zijn dan de andere.

24. Veel van de kennis die we vandaag nog steeds hebben, over hoe onze geliefde Profeet ﷺ leefde en zich gedroeg, hebben wij met dank aan 'Aisha (r.a.) verkregen.

25. Haar grootste troef was niet haar jeugd of schoonheid, maar haar vroomheid, buitengewone vrijgevigheid, het vermogen om de uitspraken en het gedrag van de Profeet ﷺ vast te leggen, haar nauwkeurige geheugen en haar intieme kennis van de nobele Koran.

26. 'Aisha (r.a.) bracht ongeveer negen of tien jaar van haar leven door met de Profeet ﷺ.

27. Men kan geen islamitische boeken openen over de Koran, de biografie van Mohammad ﷺ of jurisprudentie, zonder de naam van 'Aisha (r.a.) daar te vinden.

28. De Profeet ﷺ stierf in de schoot van 'Aisha (r.a.) met zijn hoofd op haar borst. Hij werd begraven in haar kamer.

29. 'Aisha (r.a.) zei: "Het zijn alleen mijn man en mijn vader die hier zijn begraven." Maar nadat 'Omar daar ook werd begraven, zei ze: "Ik ga de kamer niet meer binnen, zonder mij volledig te bedekken, omdat ik verlegen ben (om in aanwezigheid te zijn) van 'Omar."

30. De kamer waarin de Profeet ﷺ stierf, is de enige kamer van zijn vrouwen die tot op heden bewaard is gebleven.

31. 'Aisha (r.a.) verdroeg armoede en honger met de Profeet ﷺ.

Het is authentiek overgeleverd dat er maanden voorbij gingen zonder dat het vuur in de haard werd aangestoken, d.w.z. zonder dat er voedsel werd gekookt, en ze gewoon overleefden op dadels en water.

32. 'Aisha (r.a.) werd van overspel beschuldigd

Er waren huichelaars die tegen haar samenzweerden en haar beschuldigden van overspel. 'Aisha (r.a.) werd uiteindelijk vrijgesproken, niet door een mensenproef, maar door Allah zelf in de duidelijkste bewoordingen, door de openbaring in soerah an-Nur Vers 11 t/m 19.

Het feit dat 'Aisha's eer en reputatie door een openbaring van Allah was beschermd, kon door niemand worden genegeerd en vanaf dat moment was iedereen zich meer bewust van haar hoge positie bij Allah.

33. 'Aisha (r.a.) excelleerde zelfs op het gebied van poëzie en medicijnen.

34. Haar vader was de beste vriend van de nobele Profeet ﷺ, die sinds zijn begindagen van zijn missie vaak zijn huis bezocht. En ook de aller eerste khalief van de khielafa ar-Rashida.

35. Mannen en vrouwen kwamen van heinde en verre om te profiteren van haar kennis. Buiten het beantwoorden van vragen, nam ze jongens en meisjes, sommige van hen wees, onder haar hoede en onderwees ze hun onder haar zorg en begeleiding. Haar huis werd op die manier een school en een academie.

36. Veel van de metgezellen van de Profeet ﷺ, kwamen naar 'Aisha (r.a.) om advies te vragen over erfrecht, waarvoor een zeer bekwaam wiskundig brein nodig was.

37. 'Aisha (r.a.) staat gekend om het overleveren van meer dan 2000 ahadith, die niet alleen betrekking hebben tor het privé-leven van Mohammed ﷺ, maar ook onderwerpen zoals erfenis, pelgrimstocht, en eschatologie (de leer van de einde der tijden).

38. 'Aisha (r.a.) nam een politieke leiderschapsfunctie in aan de Slag van de Kameel door het geven van toespraken en het leiden van troepen vanop de rug van haar kameel.

39. Khadija (r.a.) steunde de Profeet ﷺ in het begin van zijn Profeetschap in Mekka en in zijn moeilijkste dagen. En 'Aisha (r.a.) steunde de Profeet ﷺ na zijn migratie naar Medina.

40. 'Aisha (r.a.) zag de Engel Gabriël twee keer in menselijke vorm en ontving rechtstreeks van hem de salaam.

41. 'Aisha (r.a.) liet de wereld zien hoe de vrouw veertien eeuwen geleden meer kennis kon hebben dan mannen, politici of krijgers. Ze had geen universitair diploma en studeerde niet onder oriëntalisten of westernisten.

42. De sahaba bewonderden regelmatig 'Aisha (r.a.)

Hisham Ibn Urwa (r.a.) zei: "Ik heb nog nooit iemand gezien die zoveel kennis had over een Koranvers, verplichte handeling, een soennah-handeling, poëzie, geschiedenis, genealogie of geneeskunde, beter dan 'Aisha (r.a.)."

*Hoeveel moslimmannen zoeken tegenwoordig overleg met een vrouw als ze meer vroomheid en kennis heeft dan zij?

*Hoeveel moslimmannen respecteren tegenwoordig hun vrouwen, echtgenoten, dochters of iemand in de samenleving vanwege hun kennis en kwaliteit, ongeacht hun geslacht?

Wat een geweldig rolmodel was ze!

Moge Allah ons allemaal leiden om haar voetstappen te volgen!


Het lezen van de Qurʾān met handschoenen aan voor de menstruerende vrouw?

Shaykh Muḥammad b. Ṣālih al-ʿUthaymīn werd het volgende gevraagd:

Is het voor de menstruerende vrouw toegestaan om de Qorʾān te lezen vanuit de tafsīr (uitleg van de Qorʾān)? Want zij is bang dat zij hetgeen zij gememoriseerd heeft zal vergeten als zij niet blijft lezen.

Lees het antwoord hier: https://www.ahloelhadieth.nl/?p=2160


De bevalling verwijdert de zonden van de vrouw:

Shaykh Ibn utheymine - fatawa al mar'a 5/112

Wegens de pijn die een vrouw ondergaat om een moslim(a) op de wereld te brengen, en tegelijkertijd het gehoorzamen van wat de Profeet sallalahu alaihi wa salam heeft bevolen (om veel kinderen te maken) en bij het gehoorzamen van de Woorden in de Qur'aan dat het enige wettige kind een moslim(a) is. Dan wordt zij hiervoor beloont.

Betreft de overlevering is:

"Geen ongeluk of ziekte overkomt een moslim, geen zorgen of verdriet of ellende – niet eens een doorn die hem prikt – zonder dat Allah daar een aantal zondes voor vergeeft." (bukhari en moslim)

Het is een gunst dat slechts aan de vrouw gegeven is, om kinderen op de wereld te kunnen zetten.