Shahadah - Bekering

U wenst zich te bekeren: Op eender welk moment zullen wij voor u tijd maken voor het afleggen van uw Shahadah (geloofsgetuigenis). Dit wordt een bijzondere dag voor u, Insha'Allaah!

Hoe gaat het in zijn werk:

  • wij spreken een datum af (u kan de Shahadah ook online afleggen)
  • u krijgt een korte uitleg over de betekenis van de Shahadah en 'moslim zijn'
  • u legt samen met de begeleider de Shahadah af in het Arabisch en het Nederlands
  • u wordt verwelkomt als nieuwe zuster in de Ummah van de Profeet Muhammad, vrede zij met hem,; een Ummah die als voorbeeld dient voor de gehele mensheid.
  • ons geschenk aan u: gratis Koran + enkele boekjes
  • er mag familie of vrienden aanwezig zijn (is niet verplicht)
  • OPMERKING: sommigen denken dat het verplicht is om de Shahadah af te leggen in een moskee, dit is niet juist, het een een geÏnnoveerde gewoonte geworden. U mag de Shahadah op eender welke plaats afleggen.
  • TARIEF: GRATIS.
0,00 €